Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831
Main » Entries archive

Liên hệ tại bienxanh.net

Views: 121 | Added by: sinhlx | Date: 2015-09-12 | Comments (0)

Trả lời:Viết tắt của DOI = digital object identifier = Chỉ số số nhận dạng các bài báo.

 

Tra tại trang web: http://dx.doi.org.

 

Ví dụ: DOI: 10.18483/ijSci.741.

Views: 119 | Added by: sinhlx | Date: 2015-09-03 | Comments (0)

Publish of Dr. Le Xuan Sinh, Institute of Marine Environment and Resources, Viet Nam

 

 1. Le Xuan Sinh et al (2007). Application of methyl blue spectrophotometer method to determine detergent in water. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 153 – 162.
 2. Cao Thi Thu Trang, Le Xuan Sinh et al (2007). Determination of total phenol in water and wastewater. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 177 – 198.
 3. Le Xuan Sinh (2008). Distribution concentration of total mercury in seawater at Tonkin gulf. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XIII. Hanoi. pp 138 – 147.
 4. Tran Dinh Lan, Le Xuan Sinh, Do Gia Khanh (2009). Risk assessment of environmental quality degradation in Minh Duc – Ben Rung industrial area, Hai Phong City, Sci. and ... Read more »
Views: 232 | Added by: sinhlx | Date: 2015-08-14 | Comments (0)

1. MỞ ĐẦU
Sự tích tụ sinh học được định nghĩa như là một quá trình mà qua đó sinh vật lưu giữ các hóa chất trực tiếp từ môi trường vô sinh (nước, khí và đất) và từ nguồn thức ăn (truyền dưỡng). Các hóa chất trong môi trường được sinh vật hấp thu qua quá trình khuếch tán thụ động. Cơ quan đầu tiên cho việc hấp thu bao gồm màng phổi, mang, đường ruột. Các hóa chất phải xuyên qua lớp đôi lipit của màng để đi vào trong cơ thể. Tiềm năng tích tụ sinh học các hóa chất có liên quan với khả năng hòa tan của các chất trong lipit. Môi trường nước là nơi mà tại đó các chất có ái lực với lipit xuyên qua tấm chắn giữa môi trường tự nhiên và sinh vật. Bởi vì sông, hồ và đại dương như là các bể lắng các chất và sinh vật thủy sinh chuyển một lượng lớn nước xuyên qua màng hô hấp của chúng (mang) cho phép tách một lượng các hóa chất từ nước vào cơ thể. Nên thủy sinh vật có thể tích tụ sinh học các hóa chất và đạt đến mức cao hơn nồng độ chất đó có trong môi trường.

Views: 147 | Added by: sinhlx | Date: 2015-07-25 | Comments (0)


Bien Xanh luôn luôn đồng hành với các bạn !

 

Views: 270 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

Liên hệ:
Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.
 
 
 
1. Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất  ... Read more »
Views: 122 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

 1. Le Xuan Sinh et al (2007). Application of methyl blue spectrophotometer method to determine detergent in water. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 153 – 162.
 2. Cao Thi Thu Trang, Le Xuan Sinh et al (2007). Determination of total phenol in water and wastewater. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 177 – 198.
 3. Le Xuan Sinh (2008). Distribution concentration of total mercury in seawater at Tonkin gulf. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XIII. Hanoi. p. 138 – 146.
 4. Tran Dinh Lan, Le Xuan Sinh, Do Gia Khanh (2009). Risk assessment of environmental quality degradation in Minh Duc – Ben Rung industrial area, Hai Phong City, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XIV. Hanoi. p. 138 – 146.
 5. Le Xuan Sinh (2009). Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Mer ... Read more »
Views: 122 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

 1. Lê Xuân Sinh, Cao Thu Trang và nnk, 2007. Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích Chất tẩy rửa trong môi trường nước, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XII.
 2. Cao Thu Trang, Lê Xuân Sinh và nnk, 2007. Phân tích phenol tổng số trong nước và nước thải, , Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển Tập XII.
 3. Lê Xuân Sinh, 2008. Sự phân bố thuỷ ngân phía tây vịnh Bắc Bộ, Việt Nam, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XIII.
 4. Trần Đình Lân, Lê Xuân Sinh, Đỗ Gia Khánh, 2008. Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XIV.
 5. Lê Xuân Sinh, 2009. Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata oyster at Bach Dang Estuary, Vietnam. Proceedings: the 4th jsps /vast joint seminar on coastal marine science multilateral coastal marine science program, period 2001 – 201 ... Read more »
Views: 282 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

Tóm tắt

 

Mỗi năm cửa sông Bạch Đằng tiếp nhận các chất ô nhiễm từ các nguồn công nghiệp (hoạt động cảng, giao thông thủy, đóng và sửa chữa tàu, phá dỡ tàu cũ và các khu công nghiệp ven biển), nguồn nông nghiệp và nguồn sinh hoạt. Một trong các chất ô nhiễm được nhiều nhà khoa học quan tâm vì tính độc và khả năng tích tụ sinh học cao là thủy ngân (Hg). Nghiên cứu các dạng thủy ngân bằng phương pháp phân tích hiện đại để xác định thủy ngân tổng (HgT), thủy ngân hòa tan (HgI), thủy ngân liên kết chất rắn lơ lửng (HgTSS). Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ thủy ngân tổng chưa có biểu hiện ô nhiễm vượ ... Read more »

Views: 153 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-12 | Comments (0)

1 2 3 ... 6 7 »
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net