Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong 15

1- Cục Môi trường, 2000. Hiện trạng môi trường biển và ven bờ Việt Nam năm 2000. Hải Phòng. Lưu trữ tại Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

2- Nguyễn Hữu Cử, 2000. Báo cáo chuyên đề: "Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng bờ biển Bắc Bộ” thuộc dự án độc lập cấp Nhà nước "Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ biển Bắc Bộ - KHCN 5a". Hải Phòng. Lưu trữ tại Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

3- Địa chí Hải Phòng, 1990. Hội đồng lịch sử thành phố Hải Phòng.

4- Đinh Văn Huy, Nguyễn Hữu Cử, 1999. Báo cáo đề tài cấp cơ sở "Đặc điểm địa động lực bờ châu thổ sông Hồng”. Hải Phòng. Lưu trữ tại Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

5- Tổng cục Khí tượng - Thủy văn, 1988. Khí tượng thủy văn vùng biển Việt Nam. NXB KHKT Hà Nội.

6- Tổng cục Thống kê, 1999. Thống kê môi trường Việt Nam. NXB Thống kê. Hà Nội.

7- Tổng cục Thống kê, 2005. Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh và thành phố Việt Nam. NXB Thống kê. Hà Nội.

8- Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Trần Đình Lân và nnk, 2000. Báo cáo tổng hợp đề tài cấp ngành: "Ứng dụng viễn thám để đánh giá tác động của khai hoang lấn biển đến tiến hoá dải ven biển châu thổ sông Hồng”. Hải Phòng. Lưu trữ tại Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

9- Trung tâm Nghiên cứu Môi trường không khí và nước, Viện Khí tượng Thuỷ Văn, 1998. Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo khoa học: "Đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa Hoà Bình tới môi trường”. Hà Nội, 12/1998.

10- Nguyễn Văn Viết, 1984. Đặc điểm khí tượng vùng biển Việt Nam. NXB Bộ tư lệnh Hải quân.

11- Viện Địa lý, 1999. Báo cáo đề án: "Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường tài nguyên nước dải ven biển Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường”. Hà Nội. Lưu trữ Viện Địa lý.

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net