Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 10

1.                  Phạm Ngọc Hồ và nnk, 2004. Đánh giá các đặc trưng thống kê của chất lượng môi trường không khí dựa trên dãy số liệu thu được từ một số trạm quan trắc ở Hà Nội. Báo cáo khoa học Hội thảo Duy trì và nâng cao chất lượng không khí Việt Nam thuộc dự án ARRPET. Hà Nội 2004.

2.                  Nguyễn Đình Hoè, 1996. Vai trò của kiến tạo hiện đại trong việc hình thành đất ướt ngập triều khu vực ven biển Đồ Sơn – Hòn Gai. Tài nguyên và môi trường biển tập II. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

3.                  Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Đức Cự và nnk, 1999. Điều tra hiện trạng môi trường nước sông Rế, sông Giá và đề xuất các giải pháp bảo vệ. Lưu tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.         

4.                  Nguyễn Chu Hồi, Lưu Văn Diệu, Nguyễn Thị Phương Hoa, 2002. Đánh giá mức độ ô nhiễm  do nguồn thải lục địa, đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý ô nhiễm vùng biển ven bờ phía Bắc. Tài liệu lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

5.                  Hội đồng lịch sử thành phố Hải Phòng, 1990. Địa chí Hải Phòng – tuyển  tập I.

6.                  Luc Hens và Trần Đình Lân, 2004. Qui hoạch môi trường tổng hợp khu kinh tế Đình Vũ. Viện Tài nguyên và Môi trường biển và Đại học Tự do Brussels.

7.                  Niên giám thông kê Hải Phòng năm 2005. Chi Cục Thông kê Hải Phòng.

8.                  Nghiên cứu, xây dựng, lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển giao thông, 2005. Viện nghiên cứu chiến lược và phát triển giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, 2005.

9.                  Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam góp phần đảo bào an toàn môi trường và phát triển bền vững, 1998. Báo cáo chuyên đề tổng quan môi trường vùng bờ biển Đồ Sơn – Cát Bà - Hạ Long. Lưu tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

10.              Phụ lục kết quả phân tích môi trường một số khu công nghiệp Hải Phòng. Trung tâm Quan trắc môi trường Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng.

11.              Nguyễn Viết Phổ, 1984. Sông ngòi Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

12.              Quy hoạch tổng thể các khu bảo tồn biển  thành phố Hải Phòng đến năm 2020, 2006. Báo cáo chuyên đề giải đoán bãi triều, đầm nuôi thủy sản, bãi cuội tảng vùng ven biển Hải Phòng từ ảnh vệ tinh. Lưu tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

13.              Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng, 2004. Báo cáo tổng hợp: "Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020”. UBND thành phố Hải phòng.

14.              Lê Xuân Sinh, 2003. Dự báo ô nhiễm khí nhà kính trong ngành công nghiệp Việt Nam. Luận án Tốt nghiệp. Trường Đại học Bách khoa - Hà Nội.

15.              Nguyễn Thị Tân Thanh, 2004. Khả năng tính toán số liệu khí tượng đầu vào cho mô hình khuếch tán trong điều kiện Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội thảo Duy trì và nâng cao chất lượng không khí Việt Nam thuộc dự án ARRPET. Hà Nội 2004.

16.              Trần Đức Thạnh và nnk, 1998. Xây dựng khu cảng nổi chuyển tải xi măng Bạch Đằng-Hải Phòng. Báo cáo: Đánh giá tác động môi trường Tập III. Lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net