Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 193

1. Võ Văn Lành, Nguyễn Thế Biên: Một số đặc trưng xáo trộn rối ngang trên thềm lục địa Nam Việt Nam 
2. Lê Phước Trình. Về phương pháp thông số hóa những biến động điều hòa theo chu kỳ triều dòng vật chất lơ lửng trao đổi qua cửa sông có triều (sông Tiền) 
3. Vũ Tuấn Anh. Một vài kết quả nghiên cứu sự thay đổi địa hình vùng cửa sông Cái (Phan Thiết) 
4. Phạm Xuân Dương. Mô hình hóa hoàn lưu triều, sông trong khu vực cửa sông Cửa Bé vịnh Nha Trang 
5. Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung. Tính toán thử nghiệm nước dâng trong bão bằng mô hình thủy động lực học với biên di động 
6. Nguyễn Bá Xuân. Đặc điểm động lực của dòng chảy tổng hợp ở một số vùng biển thềm lục địa Việt Nam qua số liệu đo đạc dài ngày tại các trạm phao 
7. Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Đức ái, Phạm Bá Trung. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo lên quá trình xói lở - bồi tụ vùng cửa sông ven biển từ Đà Nẵng tới Sa Huỳnh 
8. Nguyễn Đức Ai, Trịnh Thế Hiếu. Về một số đặc điểm trầm tích tầng mặt đáy vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên 
9. Phạm Văn Thơm. Đặc điểm hóa môi trường vịnh Phan Thiết 
10. Phạm Hữu Tâm, Nguyễn Hồng Thu. Hàm lượng kim loại nặng vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng 
11. Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Hữu Đại, Nguyễn Xuân Vỵ. Sự hấp thụ, tích lũy Nitrat, Phosphat và khả năng xử lý môi trường ưu dưỡng của rong Xà Lách - Ulva (Chlorophyta, Ulvales) 
12. Lê Như Hậu. Một số loài rong bổ sung mới ở vùng biển quần đảo Trường Sa 
13. Nguyễn Hữu Đại, Phạm Hữu Trí. Nguồn lợi rong biển đảo Lý Sơn 
14. Nguyễn Thị Mai Anh và Hồ Văn Thệ. Thực vật phù du ở đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài 
15. Nguyễn Văn Chung. Phân loại giống ghẹ Portunus (Crustacea: Portunidae) ở Việt Nam 
16. Hà Lê Thị Lộc, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Bích. Một số đặc điểm sinh học sinh sản của Trai Ngọc Môi Đen (Pinctada margaritifera Linne, 1758) vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa 
17. Phạm Thị Dự. Một số đặc điểm sinh sản của nhum sọ Tripneustes gratilla (Echinoidea- Echinodermata) ở vịnh Nha Trang 
18. Võ Hải Thi, Lê Lan Hương, Lê Hoài Hương. Đặc điểm phân bố một số nhóm vi khuẩn tại khu vực cửa sông Cái và cửa Bé - Nha Trang 
19. Lê Lan Hương, Võ Hải Thi, Lê Hoài Hương, Lê Trần Dũng, Hồ Hải Sâm. Ứng dụng kiểm định độc tố trầm tích trong đánh giá nguy cơ sinh thái 
20. Nguyễn Hữu Phụng, Trần Thị Hồng Hoa, Võ Văn Quang. Trứng cá và cá bột ở Đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài (Tỉnh Phú Yên) 
21. Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Lục. Góp phần tìm hiểu thành phần loài cá vùng ven biển - cửa sông tỉnh 
Bến Tre 
22. Hà Lê Lộc, Đỗ Tuyết Nga. Ảnh hưởng của muối Nitơ và Phốt pho lên sinh trưởng, hàm lượng Protein và Lipid tổng số của Tetraselmis sp. 
23. Phạm Xuân Kỳ, Cao Phương Dung, Đỗ Tuyết Nga, Lưu Thị Hà.Điều tra Ciguatoxin ở một số loài cá rạn vịnh Nha Trang - Khánh Hòa 
24. Phạm Xuân Kỳ. Biến động hàm lượng các axit béo không no ở loài Hàu (Saccostrea cucullata) theo giai đoạn sinh trưởng và thời gian sống 
25. Nguyễn Tác An, Tống Phước Hoàng Sơn, Phan Minh Thụ. Sử dụng kỹ thuật hệ thông tin địa lý (GIS) để xây dựng các bản đồ phân vùng và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường vùng ven bờ vịnh Nha Trang
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net