Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 38

1.                   

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1997. Bức tranh tổng qúat về ô nhiễm biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2.                   

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1997. Hướng tới quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam. Môi trường Việt Nam, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

3.                   

Nguyễn Thị Minh Huyền, Lê Thị Thanh, 1997. Hàm lượng carrageenan trong rong sụn (Kappaphycus alvarezii Doty) trồng thử tại Cát Bà. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 238-243.

4.                   

Trần Đình Lân, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Quang Tuấn, 1997. Đặc điểm cấu trúc tầng trầm tích đáy vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 73-80.

5.                   

Phạm Văn Lượng, 1997. Kim loại nặng trong nước biển ven bờ miền Trung Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 147-153.

6.                   

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Hoàn, Đào Thị Miên, 1997. Sinh địa tầng và hoàn cảnh cổ dịa lý khu vực giếng khoan BH2 (bồn trũng Cửu Long, thềm lục dịa Việt Nam). Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 169-185.

7.                   

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Hà Văn Chiến, 1997. Các di tích  Foraminifera trong trầm tích bãi biển đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa (Việt Nam) và ý nghĩa của chúng. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 271-277.

8.                   

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Trần Đình Lân, Nguyễn Cẩn, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Chu Hồi, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Phương Hoa, Vũ Đình Tiến, Phạm Thanh Thúy, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Văn Vỵ, Nguyễn Thị Kim Anh, 1997. Đặc điểm biến dạng bờ và giải pháp phòng chống xói lở bờ đảo Cát Hải, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 41-59.

9.                   

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Trần Đình Lân và nnk., 1997. Đặc điểm biến dạng bờ và giải pháp phòng chống xói lở bờ đảo Cát Hải, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 41-59.

10.              

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Cẩn, Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Phùng, Nguyễn Văn Tạc, 1997. Đặc điểm địa mạo biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 7-28.

11.              

Trần Đức Thạnh, 1997. Tác động môi trường của việc lấp cửa, chuyển cửa ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 185-197.

12.              

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Cẩn và Đặng Đức Nga, 1997. Đặc điểm phát triển của khu vực ven bờ Đồ Sơn - Hạ Long trong Holoxen. Tuyển tập Địa chất và Địa vật lí biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 199-212.

13.              

Nguyễn Nhật Thi, 1997. Khu hệ cá vùng biển Cát Bà, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 327-337.

14.              

Nguyễn Thị Thu, 1997. Động vật phù du vùng biển Cát Bà - Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 167-175.

15.              

Đỗ Công Thung, 1997. Thành phần loài và tình hình gây hại của sinh vật bám đối với kinh tế biển. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 292-298.

16.              

Chu Văn Thuộc, 1997. Thực vật phù du vùng biển quanh đảo Bạch Long Vỹ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 223-237.

17.              

Nguyễn Văn Tiến, Đàm Đưc Tiến, 1997. Thành phần loài và phân bố của Cỏ biển Côn Đảo. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 263-269.

18.              

Nguyễn Văn Tiến, Đàm Đức Tiến, 1997. Thành phần loài và phân bố của Rong biển Côn Đảo. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 252-262.

19.              

Đàm Đức Tiến, 1997. Thành phần loài và phân bố của rong biển đảo Bạch Long Vỹ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 244-252.

20.              

Phạm Đình Trọng, 1997. Dẫn liệu bước đầu về Động vật đáy ở phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 281-291. 

21.              

Nguyễn Huy Yết, Lăng Văn Kẻn, 1997. Đặc điểm quần xã san hô cứng đảo Sơn Chà (Thừa Thiên - Huế). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 314-326.

1998

22.              

Đỗ Trọng Bình, 1998. Đặc điểm chế độ thuỷ Hải văn khu vực vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 137-147.

23.              

Nguyễn Hữu Cử, 1998. Động lực phát triển và tương quan bồi tụ - xói lở bờ đảo Bạch long Vỹ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 17-27.

24.              

Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Đình Lân, 1998. Tai biến môi trường đảo Bạch Long Vĩ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

25.              

Nguyễn Chu Hồi, 1998. Trầm tích hạt mịn trong mặt cắt ngang vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

26.              

Nguyễn Chu Hồi, 1998. Hiện trạng môi trường biển Việt Nam năm 1997. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

27.              

Lăng Văn Kẻn, 1998. Thành phần loài thân mềm hai vỏ (Bivalvia) sống trên các rạn san hô vùng Quảng Ninh - Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 199-207.

28.              

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ, 1998. Nguyên nhân bồi lấp cửa Tư Hiền ở hệ đàm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 28-43.

29.              

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Đỗ Nam, Nguyễn Miên, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nhật Thi, Lưu Văn Diệu, Phạm Văn Lượmg, 1998. Định hướng quản lý tài nguyên và môi trường hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 65-70.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net