Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 91

57. Đặng Văn Thi, Đỗ Văn Khương và Vũ Việt Hà

Tình hình điều tra, nghiên cứu nguồn lợi hải sản Biển Việt Nam giai đoạn 1975

2010 và định hướng công tác điều tra, nguồn lợi giai đoạn 2011 – 2020

58. Đỗ Công Thung

Phát triển nguồn lợi thân mềm (Mollusca) ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ

Exploitation of mollusca resources in western coast of the Bac Bo gulf

59. Đoàn Bộ, Lê Hồng Cầu, Nguyn Hoàng Minh, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Duy

Thành, Nguyn Viết Nghĩa, Nguyễn Văn Hướng

Ước tính trữ lượng và dự báo sản lượng khai thác nguồn lợi cá ngừ ở vùng biển xa

bờ miền Trung

Stock assessment and forecasting expoloitation yield of tuna resources in offshore

waters of central Vietnam

60. Vũ Việt Hà, Đặng Văn Thi

Đa dạng loài và trữ lượng cá đáy biển Việt Nam

Demersal fish diversity and stock biomass of the Vietnam sea

61. Nguyễn Văn Quân

Biến động nguồn lợi quần xã cá các rạn san hô ven bờ Việt Nam

Dynamics of reef fish resources in coastal coral reefs of Vietnam

62. Lê Quang Dũng, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Đức Toàn

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi cá sủ vây vàng và nguyên nhân suy giảm nguồn lợi

Assessment of actual status and reasons of decrease of bronze croaker

(Otolithoides biauritus) resource

63. Trần Văn Phước

Hiện trạng khai thác cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển Kiên Giang

Current status of giant catfish exploitation(Arius thalassinus Ruppell, 1837) in Kien Giang waters

64. ThS. Phạm Quốc Huy, CN. Đỗ Văn Nguyên và KS. Đào Thị Liên

Hiện trạng trứng cá - cá con ở vùng biển ven bờ phía Tây vịnh Bắc Bộ

Status of fish egg and larvae in inshore area of the Bac Bo gulf

65. Võ Văn Quang, Trần Thị Lê Vân và Nguyễn Hữu Phụng

Cá bột họ cá Thu Ngừ (Scombridae) ở vùng biển Nam Trung Bộ

Fish larvae of family scombridae in south central waters of Vietnam

66. Võ Duy Sơn, Phan Minh Thụ, Nguyễn Hữu Huân, Trần Thị Minh Huệ, Lê

Trọng Dũng, Lê Trần Dũng, Hồ Hải Sâm

Phân vùng sinh thái Nha Phu – Bình Cang phục vụ nuôi hàu bền vững

Ecological zoning for sustainable aquaculture of oyster in Nha Phu – Binh Cang bay

67. Hứa Thái Tuyến

Động vật thân mềm đầm đề gi

Mollusca fauna in degi lagoon (Binh Dinh province)

68. Nguyễn Quang Hùng, Hoàng Đình Chiu

Đặc điểm nguồn lợi và khả năng khai thác trai tai tượng (họ Tridacnidae) ở biển Việt

Nam

Resource and exploitation capacity of giant clam (Tridacnidae) in Vietnam sea

69. Võ Văn Quang và Đào Tấn Học

Nguồn giống của cua biển ở ven biển, cửa sông Trà Vinh

Mub crab larvae in coastal, estuary areas of Tra Vinh province

70. Trần Mạnh Hà

Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự suy giảm nguồn giống tôm, cua trong thảm cỏ biển

cửa đại (Quảng Nam)

Effect of human activities on the shrimp and crab larvae in cua dai seagrass beds

(Quang Nam)

71. Nguyn Tác An, Phan Minh Th,Võ Văn Quang, Nguyễn Minh Niên, Diệp Văn

Sơn, Lê Văn Hồng Anh

Giải pháp quản lý, phát triển nguồn lợi nghêu, sò, cua và cá kèo ở ven biển tỉnh Trà

Vinh

Protection and management solutions for clam, cockle, crab and mudskipper

resources in Tra Vinh province

72. Đàm Đức Tiến, Vũ Thanh Ca

Hiện trạng nguồn lợi rong biển kinh tế đảo Lý Sơn

Actual status of economical marine algae resources in Ly Son island

73. Lê Như Hậu, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Tôn Thất Pháp

Nghiên cứu về phân bvà trữ lượng của rong biển ở đầm Phá Tam Giang Cầu Hai,

tỉnh Thừa Thiên - Huế

Distribution and standing crop of benthic algae in Tam Giang - Cau Hai lagoon,

Thua Thien - Hue province

74. Nguyễn Hoàng Minh, Lê Hồng Cầu, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hướng

Mối quan hệ giữa một số yếu tố môi trường và năng suất khai thác hải sản ở vịnh Bắc Bộ

Relationship between some environmental factors and cpue in Bac Bo gulf

75. Nguyễn Quang Hùng, Lưu Xuân Hòa, Đỗ Thanh An, Hoàng Đình Chiều

Nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học tại một số hệ sinh thái rừng ngập mặn dưới

góc nhìn kinh tế

Fishery resources and biodiversity in some mangrove ecosystems from economic

angle

76. Chau Van Minh, Tran Thu Ha, Tran Hong Quang, Phan Van Kiem, Hoang

Thanh Huong, Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Huu

Tung, Seok Bean Song, Hee-Kyoung Kang, Young Ho Kim

Cấu trúc Hoá học và hoạt tính Sinh học chất chiết từ san hô mềm Lobophytum

laevigatum

Chemical constituents and biological activities of the soft coral Lobophytum

laevigatum

77. Thành Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Vũ Lương, Chu Đình

Kính, Nguyễn Tiến Tài, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Minh Lý

Chiết tách và cấu trúc hóa học của alginate từ tảo nâu Sargasum swartzii thu thập ở

biển Nha Trang

Isolation and chemical structure of alginate extracted from brown seaweed

Sargasum swartzii collected from Nha Trang waters

78. Nguyễn Duy Nhứt, Phạm Đức Thịnh, Bùi Minh Lý. Nguyễn Bá Hành , Nguyễn

Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Lan, Lê Xuân Sơn

Độc tính của fucoidan khối lượng phân tử thấp tách chiết từ rong nâu Khánh Hòa

Toxicity of low molecular weight fucoidan extractedfrom Khanhhoa brown seaweed

79. Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Yen, Lai Thuy Hien, Jean-Pascal

Torréton, Xavier Mari

Phân lập chủng vi sinh vật sử dụng muội than từ vịnh Hạ Long

Isolation of black carbon utilizing microorganisms from Halong bay

80. Cao Thị Thúy Hằng, Bùi Minh Lý, Phan Thị Hoài Trinh, Phạm Đức Thịnh,

Huỳnh Hoàng Như Khánh, và Trần Đình Mấn

Phân lập và sàng lọc vi khuẩn từ bùn của nhà máy sản xuất fucoidan có khả năng

sinh enzyme bẻ ngắn mạch fucoidan

Isolation and screening bacteria from mud of fucoidan manufactory producing

fucoidanase

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net