Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 51

Nguyễn Văn Chung, Phạm Đình Trọng, 1979. Sự biến đổi theo mùa của thành phần nguồn giống đầm nuôi nước lợ Nam Hà. Tạp chí Sinh vật học, tập 1, số 2: tr. 22-27.

1980

Nguyễn Nhật Thi, 1980, Sơ bộ tìm hiểu thành phần giống loài cá vùng biển ven bờ phía tây Vịnh Bắc bộ. Tạp chí Sinh vật học, tập 2, số 3: tr. 19-27.

1987

Vũ Dũng Tiến, Lăng Văn Kẻn, 1987. Hệ thống tuần hoàn nước biển đơn giản dùng cho các thí nghiệm sinh học của sinh vật biển. Tạp chí Thủy sản, 1 (7): tr. 13-15.

Vũ Dũng Tiến, Lăng Văn Kẻn, 1987. Nuôi thực nghiệm tôm rảo trong hệ thống nước biển tuần hoàn. Tạp chí Thủy sản 3 (7): tr. 14-15.

Trần Đức Thạnh, 1987. Vùng cửa sông Bạch Đằng. Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng, N02: tr. 33-41.

Trần Đức Thạnh, 1987. Cái Bèo - Nơi định cư của người tiền sử. Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng, N03 (11): tr. 22-25.

1988

Trần Đức Thạnh, 1988. Một vài suy nghĩ về trận địa cọc Bạch Đằng 1288. Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng, No13: tr. 1-7.

Trần Đức Thạnh, 1988. Dẫn liệu về đợt hạ thấp mực nước biển vào cuối Holocen giữa - đầu Holocen muộn ở vùng ven bờ Đông Bắc. Tạp chí Khoa học Trái đất, số 10/3-4: 50-53.

1989

Nguyễn Hữu Cử, 1989. Foraminifera trong một số dạng tích tụ thuộc dải ven bờ tây vịnh Bắc bộ. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 27.

Nguyễn Hữu Cử, 1989. Foraminifera trong trầm tích vùng biển phía nam Việt Nam. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 50-51.

Nguyễn Hữu Cử, 1989. Kết quả bước đầu nghiên cứu địa tầng các trầm tích của hai cột mẫu khoan Bạch Hổ. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 51-52.

Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Hữu Cử, 1989. Vấn đề phân loại cửa sông trong nghiên cứu sử dụng dải ven bờ Bắc Việt Nam. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 45-46.

Nguyễn Chu Hồi và nnk, 1989. Bùn nâu đỏ "Sông Hồng” và phạm vi ảnh hưởng của nó trong vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Hải quân số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển. Bộ tư lệnh Hải quân xuất bản.

Trần Đức Thạnh, 1989. Khái quát cấu trúc và lịch sử phát triển địa chất quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tạp chí Hải Quân, số 3 (140): tr. 19-21.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Đình Hồng, 1989. Cấu trúc và phân bố của hệ thống ám tiêu san hô vùng quần đảo Trường Sa. Tạp chí Hải Quân, số 5. Bộ tư lệnh Hải quân xuất bản, tr.141.

Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Phương Hoa, 1989. Sơ bộ đặc điểm các thể cát ở một số cửa sông ven biển châu thổ Sông Hồng. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 21.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình lân, Đinh Văn Huy, Nguyễn Hữu Cử, 1989. Đánh giá xu thế và mức độ bồi tụ ở ven bờ châu thổ Sông Hồng. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 18-19.

Trần Đức Thạnh, 1989. Hình thái, kiểu loại và đặc điểm phát triển của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 22-23.

Trần Đức Thạnh, 1989. Kết quả khảo sát và nghiên cứu dịa chất Đệ tứ và Địa mạo đảo Trường Sa. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 26-33.

Trần Đức Thạnh, 1989. Áp dụng phương pháp phân tích Diatomeae góp phần nghiên cứu những biến động của môi trường ven bò Thái Bình - Quảng Yên. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr.16-17.

Trần Đức Thạnh và nnk, 1989.  Phát hiện quặng photphorit ở Cát Bà. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển. Bộ tư lệnh Hải quân xuất bản, tr. 53-54.

Trần Đức Thạnh và nnk, 1989. Đánh gia xu thế và mức độ bồi tụ ở ven bờ châu thổ Sông Hồng. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 18-19.

Nguyễn Nhật Thi, 1989, Những loài cá có chất độc ở biển Việt Nam. Tạp chí Hải Quân, số 2 (139): tr. 29-31.

Nguyễn Thị Thu, 1989.Chất lượng rong câu chỉ vàng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hoá. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 58-60

Đỗ Công Thung và nnk., 1989. Sinh vật gây hại đối với tàu thuyền và công trình xây dựng trên biển. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 17-19.

Đỗ Công Thung và nnk., 1989. Một số biện pháp phòng chống sinh vật gây hại đối với tàu thuyền và công trình xây dựng trên biển. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 21-22.

Đỗ Công Thung, 1989. Sinh vật biển gây hại. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 10-11.

Đỗ Công Thung và nnk., 1989. Ảnh hưởng của dầu mỏ đến một số nhóm động - thực vật ở Vịnh Quy Nhơn và Vịnh Lăng Mai. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 63.

Phạm Đình Trọng, 1989. Dẫn liệu về nguồn giống tôm ở vùng ven biển cửa sông Hải Phòng - Quảng Yên. Tạp chí Hải quân, số 6 (143).

Phạm Đình Trọng, 1989. Nguồn lợi tôm giống ở khu vực đảo Đình Vũ và lân cận. Tạp chí Hải quân, số 6 (143).

Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Hữu Cử, Vũ Đình Tiến, Trần Đình Lân, 1989. Về sa khoáng titan-zicon mới phát hiện ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Tạp chí Hải Quân, số 6(143)-số đặc biệt về Tài nguyên và Môi trường biển: tr. 52-53.

Nguyễn Huy Yết, Võ Sĩ Tuấn, Lăng Văn Kẻn, 1989. Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài san hô cứng (Scleractinia: Hexacorallia) ở quần đảo Trường Sa. Tạp chí sinh học, tập 2, số 1: tr. 7-13

1990

Nguyễn Chu Hồi và Trần Đức Thạnh, 1990. Địa chất (Chương II) và Tài nguyên khoáng Hải Phòng (Chương IV). Địa chí Hải Phòng, Tập 1.

Nguyễn Chu Hồi và nnk, 1990. Bàn về dải bùn nâu đỏ phân bố ở đáy biển ven bờ Tây vịnh Bắc bộ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 12(2), Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1990. Nhìn lại vấn đề sử dụng kinh tế dải ven biểnViệt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 5 (2), Hà Nội.

Đỗ Công Thung và nnk, 1990. Nghiên cứu ô nhiễm dầu và ảnh hưởng của dầu đến sinh vật trong vùng cảng Hải phòng. Tạp chí các khoa học về Trái đất, số 3 (12): 85-87.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1990. Vài ý kiến về tài nguyên đất bồi ở ven bờ Châu thổ Sông Hồng. Tạp chí Hoạt động khoa học, No.11: tr. 20-22.

1991

Hồ Thanh Hải, Phạm Đình Trọng, 1991. Ảnh hưởng của một số điều kiện tự nhiên đến sự phân bố tôm he giống ở vùng triều phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Thuỷ sản, số 3 (24): tr. 7-10.

Nguyễn Chu Hồi, 1991. Về vật chất lơ lửng trong vùng nước vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 13(4), Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1991. Biến đổi môi trường địa chất sau đắp đập Đình Vũ, Hải Phòng: Hiện trạng và dự báo. Tạp chí Hàng Hải, số 10.

Trần Đức Thạnh, 1991. Một số đặc điểm địa chất đảo san hô Trường Sa. Tạp chí Địa chất, số 206-207, tr.37-44.

Trần Đức Thạnh và nnk, 1991. Hiện tượng cống treo ở các đầm nuôi nước lợ ven bờ  Hải Phòng - Quảng Yên. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 2, Hà Nội: tr. 26-28.

1992

Nguyễn Chu Hồi, 1992. Tình trạng suy thoái môi trường và tài nguyên dải ven biển Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 2, Hà Nội.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1992. Môi trường địa chất và vấn đề sa bồi cảng Hải Phòng. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 1, Hà Nội: tr. 43-44

1993

Nguyễn Chu Hồi và Đào Viết Tác, 1993. Các vấn đề môi trường và tài nguyên với một Hải Phòng mở về kinh tế. Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải Phòng.

Nguyễn Cẩn, Nguyễn Chu Hồi và nnk, 1993. Hoạt động kiến tạo đứt gẫy trong Đệ tứ muộn ở vùng lớp phủ bzan Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội, số 4.

Trần Đức Thạnh, 1993. Các phức hệ sinh thái tảo Silic (Diatomeae) trong trầm tích Đệ tứ vùng triều Hải Phòng - Quảng Yên. Tạp chí Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội, Số 1: tr. 34-40.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net