Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 116

1.Hoàng Xuân Lượng và nnk, 2003, Nghiên cứu thực nghiệm tính từ biến của san hô
thuộc quần đảo Trường Sa - Hội thảo khoa học "Công trình và địa chất biển” - Chương
trình KC.09 - Đà Lạt, 2003;
2.Hoàng Xuân Lượng và nnk, 2003, Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu giàn thép không
gian trên hệ móng cọc thép trong nền san hô - Hội thảo khoa học "Công trình và địa chất
biển” - Chương trình KC.09 - Đà Lạt, 2003;
3.Phạm Khắc Hùng; Đinh Quang Cường và nnk, 2005, Nghiên cứu thiết kế, thi công
các loại công trình biển thích hợp điều kiện Việt Nam và các giải pháp phòng tránh, khắc
phục sự cố công trình - Đề tài NCKH cấp Nhà nước KC.09-16;
4.Dinh Quang Cuong, 2005, Estimations of actual state and select the solution for re -
design and consolidation some offshore piles-steel platform on the coral and madreporian
basis - Proceedings of the International workshop Hanoi Geoengineering 2005 "Integrated
Geoengineering for a Sustainable Infractructure Development”
5. Dawson T.H, 1983, Offshore Structural Engineering, USA.
6. API,1993, Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed
Offshore Platforms,American Petroleum Institute Publication RP-2A, Dallas, Texas.

[1] Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, TCXDVN 375:2006: Thiết kế công trình chịu
động đất, Bộ Xây Dựng, Hà Nội (2006).
[2]International Navigation Association, Association Internationale de Navigation,
Seismic design guidelines for port structure, Grafisch Produktiebedrijf Gorter, Steenwijk,
The Netherlands (2001).
[3] Nguyen thi Bach Duong1, Prof. Osamu Kiyomiya2, Study static and dynamic
response analysis of piled pier,1 University of Transport and communication, Waseda
University2(2010).
[4] Susumu Iai, Seismic Performance-Based Design of Port Structures and Simulation
Techniques, Port and Airport Research Institute, Japan.
[5] The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan , Technical Standards
and Commentaries for port & Har. port Fac., Printed by Dai. Printing Co., Ltd, Japan
(2009).
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net