Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Thu vien nghien cuu bien


Danh sách các đề tài, dự án trong những năm gần đây:PGS.TS Trần Đức Thạnh 
+ Đánh giá diễn biến tích lũy một số chất ô nhiễm có tính độc trong môi trường trầm tích vùng triều ven biển Miển Bắc VN. Đề tại độc lập, thuộc VAST. 2012-2013. Đang thực hiện
+ Tiểu dự án số 5- đề án 47, hợp tác Trung Quốc: Tài nguyên và môi trường Vịnh BB. 2009-2011. Đã bảo vệ
+ Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn Hải Phòng đến 2025.8/2010- 6/2011. Nhiệm vụ. Đã bảo vệ.
+ Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Dự án số 14: Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam. 2007-2010. Đã bảo vệ.
+ Đánh giá tổng quan tiềm năng, sử dụng, quản lý đất ngập nước ven biển HP, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý. Đề tài cấp HP, 2002- 2003. Đã bảo vệ.
+ Lập luận chứng khoa học và kỹ thuật về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ (2007-2010).Đề tài KC 09 -13/06-10. Bảo vệ xuất sắc.
(còn tiếp)....
TS Trần Đình Lân
+ Xây dựng bộ chỉ thị thương tổn môi trường vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Cấp thành phố Huế. 2011-12.Đang thực hiện
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải công nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng (thí điểm giai đoạn 1). Cấp thành phố HP. 2011.Đang thực hiện.
+ Tiểu dự án số 4- đề án 47, hợp tác Vương Quốc Bỉ: Điều tra khảo sát ô nhiễm môi trường vùng bờ biển Việt Nam. 2009-2011. Đã bảo vệ
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển tỉnh Thanh Hóa. Cấp tỉnh Thanh Hóa. 2011.Đang thực hiện.
+ Dự báo nguy cơ ô nhiễm và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp bến rừng, huyện thủy nguyên, Hải Phòng.Cấp TP Hải Phòng. 2007-2008. Đã bảo vệ
+ Đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ biển HP.Đề tài cấp HP, 2008-2010. Đã bảo vệ.
(còn tiếp)....
TS . Nguyễn Đức Cự
+ Nghiên cứu, đánh giá tác động của các công trình hồ chứa thượng nguồn đến diễn biến hình thái và tài nguyên - môi trường vùng cửa sông ven biển Đồng bằng Bắc Bộ - Mã số: ĐTĐL.2009T/05. Đề tài cấp nhà nước 2007-2011.  Đã bảo vệ.
+ Nghiên cứu khả năng phục hồi hệ sinh thái san hô và triển khai mô hình quản lý cộng đồng tại quần đảo Cô tô. Cấp tỉnh Quảng Ninh. 2010.Đã bảo vệ.
+ Đánh giá tác động thủy trạch -động lực của tuyến đê qoai lấn biển Tiên Lãng. .1/2011-8/2011. Nhiệm vụ. Đã bảo vệ.
+ Đánh giá tác động của các đập chứa thượng nguồn đến diễn biến hình thái tài nguyên và môi trường các vùng cửa sông ven bờ đồng bằng Bắc Bộ. 2009 -2011. Đã bảo vệ.
(còn tiếp)....
PGS.TS . Đỗ Công Thung
+ Cơ sở khoa học bảo vệ và phát triển nguồn lợi thân mềm tây Vịnh BB. 2009-2011.Đang thực hiện
+ Đề tài: Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển Việt Nam. 2009- 2010. Đã bảo vệ.
+
+
(còn tiếp)....

43. Chủ nhiệm:
42. Chủ nhiệm: TS Lê Quang Dũng. Nghiên cứu đánh giá tích lũy một số KLN trong sinh vật nhằm xác định sinh vật lam giám sát cho hệ thống quan trắc môi trường biển ven bờ phía bắc VN. Đề tại độc lập, thuộc VAST. 2012-2013. Đang thực hiện41. Chủ nhiệm ThS. Trần Anh Tú. Nghiên cứu bản chất hoàn lưu ven đảo tại một số đảo tiền tiêu trên Vịnh Bắc Bộ phục vụ bảo vệ môi trường, sinh thái và phát triển bền vững. Đề tài cấp VAST 2012-2013. Đang thực hiện


40. Chủ nhiệm PGS.TS. Đỗ Công Thung
39. Chủ nhiệm. ThS Vũ Duy Vĩnh. Nghị định thư: Nghiên cứu mô hình thủy nhiệt động lực - sinh thái biển phục vụ nghiên cứu và quản lý tài nguyên vùng ven bờ VN. 2009-2011. Đang thực hiện


38. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Cự.37. Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Thu Trang. Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (C,N,P) khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Huế).  Cấp tỉnh HUế. 2011-13. Đang thực hiện36. Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thu Hương. Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý và phát huy giá trị các bãi cát biển vùng ven bờ Đông Bắc. Cấp VAST. 2012-13. Đang thực hiện35. Chủ nhiệm TS. Trần Đức Thanh.

34. Chủ nhiệm TS. Trần Đình Lân.


33. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Lân


32. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Quân. Xây dựng kế hoạch hành động về đa dạng sinh học Thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Cấp thành phố HP. 2011.Đang thực hiện.


31. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Lân


30. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Lân


29. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Cự.


28. Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Đức Thạnh, Cao Thị Thu Trang.


27. Chủ nhiệm: TS. Nquyễn Đức Cự


26. Chủ nhiệm: TS. Nquyễn Văn Quân. Khoanh vùng các bãi đẻ nhóm cá RSH tại một số khu bảo tồn biển Việt Nam.2009-2010.Cấp IMER. Đã bảo vệ.


25. Chủ nhiệm: ThS. Lê Xuân Sinh. Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm có tính độc trong một số loài đặc sản ở vùng triều ven bờ Đông Bắc và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, phòng tránh.2011-2012.Cấp VAST. Đang thực hiện
24. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thế Thư. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái quần xã vi sinh (vi rút, vi khuẩn và vi tảo) trên san hô vùng biển ven đảo phía Bắc Việt Nam nhằm đánh giá sức khỏe và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững hệ sinh thái san hô. 2011-2012. Cấp VAST. Đang thực hiện
23. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đăng Ngải. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái san hô vùng ven biển Việt Nam. 2010-2011. Cấp VAST.Đang thực hiện

22. Chủ nhiệm: TS. Đinh Văn Huy . Nghiên cứu, đánh giá khả năng bồi tụ và mở rộng của các bãi bồi ven bờ châu thổ sông Hồng.  2010-2011. Cấp VAST. Đang thực hiện

21.Chủ nhiệm: TS. Chu Văn Thuộc. Nghiên cứu cấu trúc và biến động quần xã vi rút và vi khuẩn nổi trong môi trường ven biển phía Bắc Việt Nam nhằm kiểm soát, xử lý ô nhiễm, cân bằng sinh thái bền vững.  2010-2011. Cấp VAST. Đang thực hiện

20. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Cự.
19. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Đức Thạnh.

18. Chủ nhiệm ThS Dương Thanh Nghị.Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong môi trường nướctrầm tích, sinh vật ven biển Hải Phòng.Cấp TP Hải Phòng. 2009-2010. Đã bảo vệ
17. Chủ nhiệm ThS. Cao Thu Trang. Đánh giá sức tải môi trường đảo cát bà  và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững  mã số: ĐT.MT.2006.442. Cấp TP Hải Phòng. 2006 -2008. Đã bảo vệ
16. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Lân.
15. Chủ nhiệm ThS. Cao Thu Trang. Thử nghiệm đánh giá sức tải môi trường của sông Bạch Đằng và sử dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Cấp VAST 2008-2009. Đã bảo vệ

14. Chủ nhiệm TS. Nguyễn Huy Yết.  Đánh giá mức độ suy thoái các hệ sinh thái ven bờ biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững. Mã số KC. 09-26/06-10. Đã bảo vệ.


13. Chủ nhiệm CN. Vũ Duy Vĩnh. Nghiên cứu đánh giá lan truyền các chất ô nhiễm khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng bằng mô hình toán học.Cấp Tp Hải Phòng 2009-2010. Đã bảo vệ.
12. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Công Thung.

11. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Đức Thạnh.
10. Chủ nhiệm: ThS. Lê Xuân Sinh. Nhiệm vụ cấp Viện TN & MT Biển: Mua sắm thiết bị và kiểm chuẩn phương pháp khảo sát, phân tích môi trường không khí tại phòng thí nghiệm Hoá học Môi trường Biển, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển. 2007-2008. Đã bảo vệ.
9. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Lân

8. Chủ nhiệm: CN, Vũ Duy Vĩnh. Nghiên cứu tác dụng chắn sóng của RNM đến hệ thống đê biển HP. Đề tài cấp HP, 2008-2010. Đã bảo vệ.

7. Chủ nhiệm: CN, Vũ Duy Vĩnh. Nghiên cứu lan truyền ô nhiễm khu vực cửa sông ven biển HP bằng mô hình toán học. Đề tài cấp HP, 2008-2010. Đã bảo vệ.


6. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Minh Huyền. Nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên một số hệ sinh tháu tiêu biểu ven biển Hải Phòng và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững. Đề tài cấp HP, 2008-2010.
Đã bảo vệ.

 5. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Lân

4. Chủ nhiệm ThS. Cao Thu Trang. Đánh giá sức tải môi trường đảo Cát Bà và đề xuất giải pháp bền vững . Đề tài cấp HP, 2006-208. Đã bảo vệ.
3. Chủ nhiệm TS. Nguyễn Hữu Cử. Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững huyện đảo Bach Long Vỹ.Đề tài cấp HP, 2005- 2006. Đã bảo vệ.
2. Ban chủ nhiệm ThS. Bụi Mạnh Tường. Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng - thủy văn biển phục vụ phát triển kinh tế biển Hải Phòng.Đề tài cấp HP, 2005- 2006. Đã bảo vệ.
1. Chủ nhiệm TS. Trần Đức Thanh. 


Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net