Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 164

1. Anderson J G, 1939 :” Archaeological Research in th Fai Tsi Long Archipelago.
Tokin”. The Museum of Far Eastern Antiquities Stocckholm-Bulletin No 11.
Stockholm 1939.
2. Dương Thức Đĩnh, 1986 : "Thảo luận sâu hơn về văn hoá thời đại đá mới Quảng
Đông và vấn đề liên quan”. Nghiên cứu tiền sử (1-2). 1986 : 62-83 (Chữ Trung
Quốc).
3. Đỗ Văn Ninh, 1997: "Huyện đảo Vân Đồn”. UBND huyện Vân Đồn. Quảng Ninh xuất
bản.
4. Hà Hữu Nga, Nguyễn Văn Hảo, 1998: "Hạ Long thời tiền sử”. Nxb Thế Giới.
5. Lý Bình Nhật, 2001 : "Sự biến đổi hoàn cảnh địa lý vùng Chu Hải 6000 năm trở lại
đây và các di tồn văn hoá”. Trong " Phát hiện và nghiên cứu khảo cổ Chu Hải”
Quảng Đông nhân dân xuất bản xã.1991: 243-253 (Chữ Trung Quốc)
6. Nguyễn Khắc Sử (chủ biên)2005: "Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam”.
Nhà xb KHXH. Hà Nội . 2005.
7. Nguyễn Khắc Sử, 2009: "Di chỉ tiền sử Cái Bèo, đảo Cát Bà”. Nhà xb KHXH. Hà
Nội 2009.
8. Trình Năng Chung, 2006: " Phát hiện mới di tích tiền sử trên vịnh biển Bái Tử
Long”. Khảo cổ học. số 6: 99
9. Trình Năng Chung, 2007: "Văn hoá Hạ Long trong sự giao lưu với các văn hoá đá
mới ở Nam Trung Quốc và Đông Nam Á”. Khảo cổ học. số 3: 3-11
10. Trình Năng Chung, 2008: "Khảo cổ học tiền sử Vân Đồn”. Khảo cổ học, số 6: 3-13.
11. Trình Năng Chung, 2009: "Mối quan hệ văn hoá tiền sử giữa Bắc Việt Nam và Nam
Trung Quốc”. Nxb KHXH, Hà Nội. 2009.
12. Tưởng Đình Du, Bành Thư Lâm, 1991 : "Nghiên cứu xẻng đá lớn ở Quế Nam” Nam
Phương Văn vật, số 1, 1992 (Chữ Trung Quốc).


1. Hà Văn Tấn, "Khảo cổ học Việt Nam, Tập 1: Thời đại đá” Nxb KHXH, Hà nội (1999).
2. Trần Nghi và nnk, 2003. Sự thay đổi mực nước biển trên cơ sở nghiên cứu trầm tích vùng
ven biển và biển nông ven bờ từ Nha Trang đến Bạc Liêu. Tuyển tập báo cáo HNKH Công
trình và Địa chất biển, tr.181-189. Đà Lạt.
3. Haruyama S., Doãn Đình Lâm, Nguyễn Địch Dỹ, "Về ranh giới Pleistocen/Holocen
và địa tầng Holocen ở đồng bằng Bắc Bộ”. Tạp chí Địa chất, B/17-18 : 1-10. Hà Nội
(2001).
4. Nguyễn Quang Miên, Lê Khánh Phồn,"Some results of C14 dating in investigation on
Quaternary geology and geomorphology in Nam Định - Ninh Bình area, Việt Nam”.
J. Geology, B/15 : 106-109. Hà Nội (2000).
5. Hà Hữu Nga, Nguyễn Văn Hảo, "Văn hóa Hạ long” . Nxb Văn hóa thông tin 2002.
6. Meacham William, "On the improbability of austronesian origins in south China”,
Asian perspectives, Vol 25 (1), p:100-105, (1985).
7. Oppenheimer Stephen. Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia.
Published Phoenix house, London (1998).
8. Trương Đắc Chiến và nnk, "Báo cáo khai quật hang Tiên Ông (Quảng Ninh)”. Tư
liệu Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, (2008);
9. Bellwood P, "The origins and migrations of the Ancestral Austronesian speaking peoples”
The paper presented at the International Conference on Sa Huynh (2007).
10. Diamond J.M, "Express train to Polynesia”. Nature 336:307-308 (1988)
11. Hsiao Chun Hung, "The Sa Huynh-Kalanay interaction sphere beyon the South China
Sea”. The paper presented at the International Conference on Sa Huynh (2007).
12. Hà Văn Tấn, "Nhận xét về kết quả các chương trình khảo cổ học Trường Sa, Tây
Nguyên, Nam Bộ”, Tạp chí Khảo cổ học, số 4: 5-10 (1996).
13. Nishimura Masanari,"The bronze drum in the Sa Huynh and its related culture
regions”. The paper presented in the International Conference on Sa Huynh (2007).
14. Higham C . The bronze age of southeast Asia, Cambridge University Press (1996).Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net