Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 28

1.                  Bộ tài nguyên và Môi trường (2010). Môi trường khu công nghiệp Việt Nam. Báo cáo tổng kết. Chương 3, pp 56-60.

 

2.                  Bộ tài nguyên và Môi trường (2008). Môi trường làng nghề Việt Nam. Báo cáo tổng kết. Chương 3, pp 49-50.

 

3.                  GS.TS. Đặng Kim Chi, 2007.  Bài ging độc hc môi trường. Vin Khoa hc Công ngh môi trường - Trường Đại hc Bách Khoa Hà ni.

4.                  GS.TS. Đặng Kim Chi, 1999.  Hoá hc Môi trường. NXB Khoa hc và K thut. Hà Ni - 1999.

5.                  Đỗ Thị Thanh Hoa (2007), Cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu môi trường cho hoạt động du lịch biển Việt Nam. http://www.moitruongdulich.vn/index.php?itemid=1059

 

6.                  Đinh Văn Huy (1996). Đặc đim hình thái động lc khu b bin hin đại Hi Phòng. Lun án phó tiến s. Lưu ti Vin Tài nguyên và Môi trường bin.

7.                  Trần Đình Lân, Cao Thị Thu Trang, Đỗ Thị Thu Hương (2007), Các tác động môi trường liên quan đến giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Báo cáo tổng kết. Thư viện: Viên Tài nguyên và Môi trường biển.

8.                  Trần Đình Lân, Lê Xuân Sinh, Đỗ Gia Khánh (2009), Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng. Tuyn tp Tài nguyên và Môi trường Bin Tp XIV. Pp 125-137.

9.                  Trn Đức Thnh và nnk (1983), H thng vùng ca sông ven b Hi Phòng -Qung Yên. Hi ngh "S dng hp lý tài nguyên và bo v môi trường” ln 1 Hà Ni 11/1983. Tóm tt báo cáo

10.             Trn Đức Thnh (2004). Đánh giá tng quan tim năng s dng, qun lý đất ngp nước ven bin Hi Phòng, đề xut các gii pháp s dng hp lý. Tài liu lưu tr ti Vin Tài nguyên và Môi trường Bin.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net