Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 57

1.     Đỗ Mạnh Hào, H. Kasai, L. Th. Hiền, 2008. Làm rõ mối quan hệ chủng loại phát sinh giữa ba chủng vi khuẩn biển có tỷ lệ tương đồng gen 16S rRNA cao bằng lai DNA và giải trình tự gen mã hoá protein gyrB, recA, rpoB. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 6(4A): 811-818

2.     Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu văn Thuộc, Y. Ogata, 2008. Dẫn liệu về hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) trong thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Sinh học, Tập 30 (3): tr. 176-181

3.     Nguyễn Đăng Ngải, 2008. Đánh giá hiện trạng san hô và đề xuất thành lập khu bảo tồn biển quần đảo Trường Sa. Tạp chí Biển Việt Nam.

4.     Nguyễn Văn Quân, 2008. Hiện trạng khai thác, buôn bán và sử dụng nguồn lợi động vật trên rạn san hô vùng biển tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Biển Việt Nam, số 7:  tr.25-27.

5.     Trần Đức Thạnh, 2008. Đánh giá  bước đầu  về  nguồn gốc dầu  tràn ở  vùng  ven biển  Việt  Nam vào  nửa đầu  năm 2007. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, T.8, No.2: tr.42-51.

6.     Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Vĩnh, Yoshiki Saito, Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú, 2008. Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến môi trường trầm tích ven bờ châu thổ sông Hồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ biển, tập 8, số 3: tr. 01-17.

7.     Trần ĐứcThạnh, 2008. Môi trường cảng và những vấn đề liên quan. Tạp chí Hàng Hải, số 10: tr.48-49.

 

8.     Trần Đức Thạnh, 2008. Tiêu chí đánh giá cho bình chọn Vịnh Hạ Long vào tốp bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Thông tin di sản Vịnh Hạ Long.         

9.     Trần Đức Thạnh, 2008. Hai giá trị ngoại hạng của kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Du lịch Việt Nam, số 11: tr.42.    

10. Đỗ Công Thung, 2008. Đa dạng sinh học vùng biển Trường Sa. Tạp chí Biển Việt Nam: tr. 9.         

11. Đỗ Công Thung, 2008. Động vật đáy ở một số đảo chính thuộc quần đảo Trường Sa. Tạp chí Biển Việt Nam: tr. 9. 

12. Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, 2008. Bước đầu đề xuất các khu bảo tồn cỏ biển ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số tháng 3/2008: tr. 12-18.      

13. Đàm Đức Tiến, 2008. Bước đầu nghiên cứu về phân bố và độ phủ của một số loài rong vôi ở quần đảo Trường Sa. Tạp chí Biển Việt Nam, 12/2008. Hội Kỹ thuật Biển Việt Nam: tr. 18-22.         

14. 2009

15. Nguyễn Văn Quân, Chu Tiến Vĩnh, 2009. Nghiên cứu khả năng sử dụng họ cá bướm Chaetodontidae làm chỉ thị sinh học cho sức khỏe của hệ sinh thái rạn san hô. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 1: tr: 72-77.                

16. Nguyễn Văn Quân, 2009. Góp phần nghiên cứu khu hệ cá rạn san hô khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ biển, phụ trương 1 (T9): tr. 46-54.                  

17. Nguyễn Thị Thu, Trần Mạnh Hà, Phạm Thế Thư, 2009. Thành phần loài và đặc điểm phân bố một số loài trong lớp sứa dù (Scyphozoa) trong vùng biển ven bờ Việt nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, phụ trương 1 (T9): tr. 238-249.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net