Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong 52

Nguyễn Chu Hồi, 1994. Về các vườn quốc gia biển và tầm quan trọng của nó. Tạp chí Biển của Hội KHKT biển Việt Nam, số 4, Hà Nội.

Trần Đức Thạnh, 1994. Vài nét về đảo Bạch Long Vỹ. Tạp chí Hải Quân, số 6 (169): tr. 24-25.

1995

Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Văn Tiến, 1995. Thành lập các khu bảo tồn biển: tầm quan trọng kinh tế, khoa học và ý nghĩa pháp lý. Tạp chí Biên giới lãnh thổ, tập 1, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1995. Vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng bờ. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 1, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1995. Vài suy nghĩ về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Hải Phòng. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 4, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1995. Hệ sinh thái thảm cỏ biển - một dạng tài nguyên còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 6, Hà Nội.

Trần Đức Thạnh, 1995. Nhận xét bước đầu về tác động của một số công trình đến môi trường cửa sông ven biển Hải Phòng. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 4: tr. 23-24.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1995. Những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên và động lực phát triển vùng cử sông Ka Long liên quan đến vấn đề hoạch định biên giới. Tạp chí Biên giới lãnh thổ, tập 1, Hà Nội: tr. 3-9.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân và Nguyễn Hữu Cử, 1995. Về hiện tượng bồi lấp cửa Tư Hiền. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 9, Hà Nội.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, 1995. Vai trò của các yếu tố động lực ngoại sinh đối với quá trình trầm tích ở dải ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ. Địa chất, khoáng sản và dầu khí Việt Nam. Tạp chí Địa chất, tập 1, Hà Nội: tr. 185-195.

Trần Đức Thạnh, 1995. Nhận thức về ảnh hưởng của dâng cao mực nước biển đến môi trường ven biển Hải Phòng. Hoạt Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 11, Hà Nội: tr. 32-33.

Trần Đức Thạnh, 1995. Ranh giới dưới và địa tầng trầm tích Holoxen ở thềm lục địa vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1, Hà Nội: tr. 22-29

Nguyễn Văn Tiến, Phạm Đình Trọng, Lê Thị Thanh, 1995. Phân bố sinh vật đáy vùng triều Nam vịnh Ha Long. Tạp chí Sinh  học, tập 17, số 3: tr. 20-24

1996

Nguyễn Chu Hồi, Phạm Văn Lượng, 1996. Ô nhiễm vùng biển Hải Phòng: hiện trạng và xu thế. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 10, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1996. Một năm sau hội nhập với ASEAN trong lĩnh vực môi trường biển. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 6, Hà Nội.

Nguyễn Hoàn, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1996. Main periods of  paleogeographic evolution of the coastal zone during the Pliocene-Quaternary in Vietnam. Journal of Geology, special issue, series B, N0 7-8,  p. 127-131. Ha Noi.

Đặng Đức Nga, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Vinh, 1996.  Diatomeae trong trầm tích Đệ tứ ở Việt Nam, các phức hệ sinh thái và ý nghĩa địa tầng của chúng. Tạp chí Địa chất, A/237, tr.14-17.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1996. Hóa đá Foraminifera trong các trầm tích Miocene ở miền võng Hà Nội. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 3 (T.18): tr. 183-188.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 1996. Tiềm năng sử dụng và những vấn đề quản lý đầm phá ven bờ miền Trung. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 9: tr. 4-6.

Trần Đức Thạnh Và Nguyễn Thanh Sơn, 1996. Tiềm năng phát triển du lịch biển Việt Nam. Tạp chí Hải Quân, số 6 (180): tr. 31-35.

Trần Đức Thạnh Và Nguyễn Thanh Sơn, 1996. Tiềm năng phát triển du lịch biển Việt Nam. Tạp chí Hải Quân, số 5 (181): tr.35-37.

Nguyễn Huy Yết, Lăng Văn Kẻn, 1996. Một số dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của san hô cứng (Scleractinia) ở vịnh Hạ Long. Tạp chí sinh học, số 18: tr. 7-13.

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy và Trần Đình Lân, 1996. Đặc điểm phát triển của vùng đất bồi ngập triều ven bờ châu thổ sông Hồng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 18 (1), Hà Nội: tr. 50-60.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net