Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 22

1. Tổng cục đo lường, 1995. Các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường. Hà Nội.

2. Lê Xuân Sinh, 2010. Báo cáo chuyên đề: "Hiện trạng quản lý và bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc”. Đề án tổng thể điều tra cơ bane và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020.


3. Đỗ Công Thung và nnk, 2010. "Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển Việt Nam”. Đề tài cấp nhà nước.


4. Nguyễn Văn Tiến và nnk, 2007. "Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái Lan”. Dự án khu vực (UNEP/GEF/SCS). Lưu trữ thư viện IMER.


5. Trần Đức Thạnh và nnk, 2010. "Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam, 2007 – 2010”. Đề án tổng thể điều tra cơ bane và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020. 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net