Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 61

Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú, 2004. Khí tượng, Thuỷ văn và chất lượng không khí khu vực Đình Vũ. Tuyển tập Báo cáo Khoa học hội nghị khoa học "Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Phân viện HDH tại Hải Phòng (1959-2004)”, Hải Phòng 12/2004: tr. 01-14.

Lê Quang Dũng, 2004. Xác định tiêu chuẩn chất lượng nước của xyanua (CN-), đồng (Cu2+) và kẽm (Zn2+) cho nuôi trồng thủy sản bởi thí nghiệm độc tố đối với cá giò (Rachycentron canadum) và cá song (Epinephelus coioides). Kỷ yếu Hội nghị quốc gia về nuôi trồng thủy sản, năm 2004.

Trần Đình Lân, 2004. Tiếp cận lượng hoá trong chi phí môi trường nuôi tôm ven biển Bắc Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, tháng 12 năm 2004, Hải Phòng: tr. 65-79.

Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Dương Thanh Nghị, Cao Thị Thu Trang, 2004. Nội dung quy hoạch môi trường khu kinh tế Đình Vũ. Kỷ yếu hội thảo của Dự án "Xây dựng năng lực quản lí môi trường cảng và đường thuỷ ở Việt Nam”: tr. 305-331.

Phạm Văn Lượng, 2004. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường biển: những khó khăn và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng (1959-2004), Hải Phòng, 12/2004: tr. 79-87.

Nguyễn Đăng Ngải, Nguyễn Huy Yết, 2004. Sự biến đổi của quần xã san hô tạo rạn trong khu vực Hạ Long Cát Bà. Kỷ yếu hội thảo Việt Nam - Italy về "Bảo tồn đa dạng sinh học vùng ven biển Việt Nam". NXB Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 211-228.

Do Cong Thung et al., 2004. The Report of Period Result 2002 - 2003 Study On Biodiversity Conservation in the Coastal Zone of Vietnam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam - Italia về Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam: tr. 22-36.

Đỗ Công Thung, 2004. Hệ sinh thái biển ven bờ Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam - Italia về Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. Tr. 55-61.

Do Cong Thung et al., 2004. Notes on the Sponge fauna of Vietnam  and  Preliminary data on the Ha Long Bay April 2003 survey. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam - Italia về Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam: tr. 179-193.

Do Cong Thung et al., 2004. Boring sponges from Halong Bay, Vietnam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam - Italia về Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam: tr. 194-203.

Đỗ Công Thung và nnk., 2004. Đa dạng sinh học động vật đáy dải ven bờ từ Trà Cổ đến Bắc đèo Hải Vân. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam - Italia về Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam: tr. 160-177.

Chu Văn Thuộc và Nguyễn Thị Minh Huyền, 2004. Đa dạng sinh học vi tảo vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam. Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học hợp tác Việt Nam – Italia, Đồ Sơn 2004, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 113-132.

Nguyen Van Tien, 2004. Data on seagrasses in Quang Ninh & Thua Thien Hue province waters. Proceedings of the Vietnam-Italy scientific conference: Biodiversity conservation in the coastal zone of Vietnam, Publishing House " Vietnam National University in Hanoi: pp. 107-112.

Dam Duc Tien, 2004. Species composition and distribution of marine algae in the North of Vietnam. Proceedings of Workshop on Natural Environment, Sustainable protection and Conservation. Italy-Vietnam cooperation perspective. (Haiphong-Vietnam, 15-17, November 2004). Italy Embassy in Ha Noi, Vietnam. pp. 85-101.

Cao Thị Thu Trang, Trần Đình Lân, 2004. Cơ sở hạ tầng và phát triển liên quan ở Đình Vũ. Kỷ yếu hội thảo của Dự án "Xây dựng năng lực quản lí môi trường cảng và đường thuỷ ở Việt Nam”: tr. 192-202.

Cao Thị Thu Trang, Lưu Văn Diệu, Vũ Thị Lựu, Nguyễn Mai Anh, Dương Thanh Nghị, Lê Xuân Sinh, 2004. Hoá chất bảo vệ thực vật cơ phospho trong nước và trầm tích vùng cửa sông Văn úc - Hải Phòng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Phân viện HDH tại Hải Phòng (1959-2004): tr. 111-120.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net