Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 45

Đàm Đức Tiến, 2004. An initidal study on the cover of some species of calcified algae in the Cat Ba-Ha Long and Bai Tu Long areas. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 88-96.

Cao Thị Thu Trang, 2004. Pollutants present in the Waters of Ha Long Bay. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 143-154.

Tran Anh Tu, 2004. Waves and Curents in Ha Long Bay. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 115-125.

2005

Từ Thị Lan Hương, 2005. SeagrassNet: một số kết quả giám sát cỏ biển đảo Thẻ Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 11, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 189-195.

Tran Duc Thanh, 2006. Major issues of coastal environment in Viet Nam and orientation for protection. In: Phan Nguyen Hong "The role of mangrove and coralreef ecosystems in natural disaster mitigation and coastal life improvement. Published by IUCN. Argicultural Publishing House, Hanoi, 2006: pp. 65-78.

Nguyễn Thanh, Trần Đức Thạnh, và nnk., 2005. Địa chí Thừa Thiên Huế, Phần Tự nhiên, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội: tr. 1-307.

2007

Nguyễn Thị Phương Hoa, 2007. Tình trạng sử dụng đất ngập nước ven biển Hải Phòng và việc phân chia các hình thức sử dụng đất ngập nước. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Đỗ Thị Thu Hương, 2007. Biến động lớp phủ và sử dụng đất khu vực Móng Cái năm 1992 - 2001. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 373-384.

Nguyễn Thị Minh Huyền, Đào Việt Hà, Nguyễn Văn Nguyên, 2007. Một số kết quả nghiên cứu độc tố vi tảo từ trước đến nay ở Việt nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr.  277-292.

Nguyễn Đăng Ngải, 2007. Thành phần loài và sự phân bố của san hô tạo rạn tại đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 309-319.

Nguyễn Đăng Ngải, 2007. Một số dẫn liệu mới về san hô tạo rạn tại đảo Tốc Tan, quần đảo Trường Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 253-265.

Lê Xuân Sinh, Cao Thị Thu Trang, Lưu Văn Diệu, Dương Thanh Nghị, Vũ Thị Lựu, 2007. Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích chất tẩy rửa trong môi trường nước. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 153-162.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Văn Tiến, Trần Đình Lân, 2007. Hoạt động điều tra, nghiên cứu vùng biển và đầm phá ở tỉnh Thừa Thiên - Huế của Viện Tài nguyên và Môi trường biển hơn 20 năm qua. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 5-16.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hửu Cử, Nguyễn Đức Cự, Trần Văn Điện, Đỗ Đình Chiến, Đinh Văn Huy, 2007. Tình trạng và nguyên nhân xói lở, bồi tụ vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 17-40.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Ngọc Thao, Đinh Văn Huy, Trần Văn Điện, 2007. Vị trí cảng Domea ở khu vực Tiên Lãng (Hải Phòng). Khảo cổ học, số 3/2007 (147): tr.55-63.

Chu Văn Thuộc, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Ngọc Lâm và Đỗ Bích Lộc, 2007. Tổng quan về thành phần loài và phân bố của vi tảo gây hại ở một số vùng ven biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 223-242.

Phạm Thế Thư, Chu Văn Thuộc và Nguyễn Thị Minh Huyền, 2007. Một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và độ mặn tới sự phát triển của tảo độc hại Pseudonitzschia pungens trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 265-276.

Nguyễn Văn Tiến, 2007. Dẫn liệu về chi rong Guột Caulerpa (Chlorophyta) vùng biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 199-214.

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, 2007. Cơ sở khoa học - kĩ thuật thiết lập khu bảo tồn biển Sơn Chà - Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 385-399.

Lê Thị Thanh, Đàm Đức Tiến, 2006. Bước đầu nghiên cứu về thực vật ngập mặn cảng Thị Vải - Cái Mép. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Đàm Đức Tiến, 2006. Thành phần loài và phân bố của rong biển Vườn Quốc gia Bái Tử Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 149-159.

 

Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Lưu Văn Diệu, Dương Thanh Nghị, Vũ Thị Lựu, 2007. Xác định tổng phenol trong nước và nước biển. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 177-198.

Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Dương Thanh Nghị, Vũ Thị Lựu, Lưu Văn Diệu, 2007. Phân tích Phenol tổng số trong nước và nước thải. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 198-213.

Trần Anh Tú, Đỗ Đình Chiến, Trần Đức Thạnh, 2007. Ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến quá trình bồi tụ ra phía biển ven bờ sông Hồng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 133-140.

Bùi Văn Vượng, ĐinhVăn Huy, 2007, Nghiên cứu biến động địa hình ven bờ khu vực tây nam Đồ Sơn. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 12, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 51-62.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net