Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo1 156

1. Đinh Văn Huy, 1996. Đặc điểm hình thái-động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng.
Luận án Phó tiến sỹ, khoa học Địa lý - Địa chất, 127 trang. Trường ĐHKHTN, Đại học
Quốc gia Hà Nội.
2. Đặng Hoài Nhơn, 2010, Nghiên cứu tốc độ tích tụ trầm tích trên bãi triều có rừng ngập
mặn khu vực ven bờ Hải Phòng, đề tài cơ sở năm 2009-2010.
3. Trần Đức Thạnh và nnk, 1991. Hệ lạch triều ở dải bờ biển Hải Phòng - Quảng Yên.
Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986 -
1990).
4. Bird E, 2000. Coastal Geomorphology (second edition). An Introduction to John Wiley
and Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO198SQ,
England.
5. O.K Leontyev, L.G Nikiorov, G. A. Xafianov, 1962. Địa mạo bờ biển, Khoa Địa lý
trường ĐHKHTN Hà Nội biên dịch năm 2000.

1. Ban Biên giới chính phủ, ”Các văn bản pháp quy về biển và quản lý biển của Việt
Nam”. NXB Chính Trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.
2. Ban chỉ đạo đưa dân ra định cư tại đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang, "Dự án di xây dựng
vùng kinh tế mới quần đảo Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kiên
Giang”.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. Hà Nội, 2003.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, "Chiến lược phát triển kinh tế biển và vùng ven biển Việt
Nam đến năm 2020”. Hà Nội, 2005.
5. Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp, bộ xây dựng. Tp. Hồ Chí Minh, "Thuyết minh tổng
hợp, quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang”. Kiên Giang, 2005.
6. Vũ Dũng, Đỗ Văn Khương, "Hiện trạng và một số giải pháp sử dụng hợp lý diện tích
vùng triều để phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở ven biển phía Bắc Việt Nam”. Tuyển tập
các cụng trình nghiên cứu nghề cỏ biển. Tập II. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội,
2001 Tr. 392-401.
7. Phạm Hoàng Hải và nnk, "Các huyện đảo ven bờ Việt Nam - Tiềm năng và định hướng
phát triển. Nxb. Khoa học và Công nghệ”. Hà Nội, 2010.
8. Trần Đức Thạnh (chủ nhiệm) và nnk, "Lập luận chứng khoa học kỹ thuật về mô hình
quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. Viện Tài nguyên
và Môi trường Biển”. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KC.09.13/06-10, Hà Nội.
9. Nguyễn Thế Tưởng (chủ nhiệm) và nnk, "Nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và
phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam”. Viện Tài nguyên Môi
trường và


Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net