Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 150

1. Bản đồ địa hình 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, Cục đo đạc và Bản đồ, Việt Nam
2. Bouma, A.H., and Roberts, H.H., 1990. Northern Gulf of Mexico continental slope.
Geo-Mar. Lett., 10:177-181.
3. Bùi Công Quế và nnk, 2010. Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm của động đất và sóng
thần ở vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm
nhẹ hậu quả. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL 2007G/45, 2008-2010.
4. Nguyễn Hồng Lân. Mô hình đàn hồi tính toán các tham số ban đầu sóng thần do
nguyên nhân động đất trong chu trình đánh giá độ nguy hiểm, thiệt hại do sóng thần.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Hà Nội, 2007.
5. Phạm Năng Vũ, 2006. Hoạt động kiến tạo và phun trào núi lửa trẻ (Pliocen Đệ tứ)
vùng biển Nam Bộ.
6. Trần Tuấn Dũng và nnk., 2006. Kiến tạo đứt gãy theo minh giải tài liệu trọng lực
vùng thềm lục địa đông nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.2, 124-133.
7. Trần Tuấn Dũng và nnk., 2010. Nghiên cứu, dự báo các nguy cơ trượt lở đất đá dọc dải
ven biển và trên thềm lục địa Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích các tài liệu địa chất và
địa vật lý. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
8. U.S. ten Brink, R. Barkan, B.D. Andrews , J.D. Chaytor, 2009. Size distributions and
failure initiation of submarine and subaerial landslides. Earth and Planetary Science
Letters 287 (2009) 31-42
9. U.S. Transportation Research Board, National Research Council, 1996. Landslides -
Investigation and Mitigation, Special Report 247. ISSN: 0360-859X, Book Code:
SR247S. Editor: A. Keith Turner và Robert L. Schuster.


1. Bui. V.D.,2011. Late Quaternay evolution of the southern Vietnamese Continetal
Shelf. Doctor Thesis. Library at Christian Albrect University, Germany.
2. Debenay, J.-P., Luan, B.T., 2006. Foraminiferal assemblages and the confinement
index as tools for assessment of saline intrusion and human impact in the Mekong
Delta.
3. Gagliano, S.M., McIntire, W.G.,1968. Reports on the Mekong Delta. Coastal Studies
Inst., Louisiana Stat Univ. Tech. Rpt., pp. 57, 144.
4. Mekong River Commission., November 2005. Overview of the hydrology of the
Mekong Bassin.
5. McKee BA, Nittrouer CA, DeMaster DJ (1983) Concepts of sedimentdeposition and
accumulation applied to the continental shelf near the mouth of the Yangtze River.
Geology 11:631-633.
6. Nguyen, H.C, 1993. Geo-pedological study of the Mekong Delta. Southeast Asian
Studies, Vol. 31, No.2, September 1993.
7. Nguyen.V.L., Ta.T.K.O., Tateishi.M., 2000. Late Holocene depositional environments
and coastal evolution of the Mekong River Delta, Southern Vietnam. Journal of Asian
Earth Science 18 (2000) 427-439.
8. Nguyen.V.L., Ta.K.O.,Saito.Y.,2010. Early Holocene initiation of the Mekong River
delta, Vietnam, and the response to Holocene sea-level changes detected from DT1
core analyses. Sedimentary Geology 230: 146-155.
9. Nguyen.T.T., 2009. Surface sediment characteristics and sediment transport from
Bassac River mouths to Ca Mau Peninsula (Mekong Delta). Master thesis in Kiel
University Library.
10. Nguyễn Trung Thành.,2011. Xu thế vận chuyển và tích tụ trầm tích trên phần châu thổ
ngầm ven bờ đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Các Khoa học Trái đất.
11. Reineck, M.E., Singh, J.B., 1980. Depositional sedimentary environments. Springer
Verlag, Berlin.
12. Robbins JA, Edgington DN (1975) Determination of recent sedimentation rates in
lake Michigan using Pb-210 and Cs-137. Geochim Cosmochim Acta 39:285-304.
13. Ta.T.K.O., Nguyen, V.L., Tateishi, M., Kobayashi, I., Saito, Y., (2005). Holocene
Delta Evolution and Depositional Models of the Mekong River Delta, Southern
Vietnam. - In: GIOSAN, L. [ed.]: River Deltas: Concepts, Models and Examples. -
SEPM Special Publication 83: 453-466; Tulsa (Society for Sedimentary Geology).
14. Ta.T.K.O., Nguyen. V.L., TaTeishi. M., Kobayashi. M., Tanabe. S., Saito. Y. (2002a):
Holocene Delta Evolution and Sediment Discharge of the Mekong River, Southern
Vietnam. Quaternary Science Reviews 21: 1807-1819.
15. Ta.T.K.O., Nguyen. V.L., Tateishi. M., Kobayashi. I., Saito. Y., Nakamura. T.,
(2002b): Sediment Facies and Late Holocene Progradation of the Mekong River Delta
in Bentre Province, Southern Vietnam: An Example of Evolution from a Tide-
Dominated to a Tide- and Wave-Dominated Delta. Sedimentary Geology 152: 313-
325.
16. Wolanski, E., Nguyen, H.N., Spagnol, S., 1998. Sediment dynamics during low flow
conditions in the Mekong River Estuary, Vietnam. Journal of Coastal Research 14,
472-482.


Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net