Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 166

1. Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Huy Yết, 1996. "Dẫn liệu về thành phần loài san hô đá và rạn

san hô đảo Nam Yết quần đảo Trường Sa”. Tài nguyên và Môi Trường biển Tập III.

2. Trịnh Thế Hiếu, 1991. "Các kiểu rạn san hô vùng quần đảo Trường Sa”. Tuyển tập

Hội nghị Khoa học toàn quốc về biển III, 1991

3. Nguyễn Đăng Ngải, 2008. "Đánh giá hiện trạng san hô và đề xuất thành lập khu bảo

tồn biển quần đảo Trường Sa. Khoa học và Công nghệ Biển

4. Đặng Ngọc Thanh Chủ biên, 2003. "Chuyên khảo biển Việt Nam–Tập IV. Sinh Thái và

sinh vật biển

5. Đặng Ngọc Thanh, 2006. "Vấn đề phân hạng các khu bảo tồn biển ở Việt Nam” (tài

liệu chưa công bố)

6. Trần Đức Thạnh, 1998. "Một số đặc điểm địa chất đảo san hô Trường Sa”. Tuyển tập

các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần

đảo Trường Sa. NXB KHKT, 1998

7. Đỗ Công Thung, 2008. "Đa dạng sinh học quần đảo Trường Sa”. Khoa học và Công

nghệ Biển

8. Đỗ Công Thung và nnk, 2008. "Cơ sở khoa học xây dựng các khu bảo tồn biển Quần

đảo Trường Sa” (báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước)

9. Nguyễn Văn Tiến, 2007. "Hệ sinh thái cỏ biển quần đảo Trường Sa” (tài liệu chưa công bố)

10. S. English, C. Wilkinson and V. Baker, 1997. "Survey manual for tropical marine

Resources

11. Nguyễn Huy Yết, 1998. "Thành phần loài san hô cứng và cấu trúc rạn san hô đảo

Thuyền Chài Quần đảo Trường Sa”. Tài nguyên và Môi trường biển IV, 1997

12. Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Huy Yết, Nguyễn Văn Long, 2005. "Hệ sinh thái san hô biển

Việt Nam” NXB KHKT. 2005

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net