Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 26

1.                  Bộ tài nguyên và Môi trường, 2008.  Môi trường làng nghề Việt Nam. Báo cáo tổng kết. Chương 3, pp 49-50.

2.                  Cục thống kê Hải Phòng, 2004. Niên giám thông kê thành phố Hải phòng. NXB thống kê Hà Nội -2004.

3.                  Cục thống kê Hải Phòng, 2004. 50 năm xây dựng và phát triển Hải phòng (13/05/1955-13/05/2005). NXB thống kê Hà Nội -2005.

4.                  Nguyễn Xuân Chánh, 2011. ‘‘Nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu hydro’’, Tạp chí Khoa học – Con người – Xã hội, số 1.2011(620).

5.                  Phạm Ngọc Đăng, 1997. Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội – 1997.

6.                  Phạm Ngọc Đăng, 2004. Báo cáo tổng hợp đề tài NCKH: Điều tra, nghiên cứu, dự báo và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn do giao thông đường bộ gây ra ở khu vực đô thị Hải phòng. Mã số: RMT. 2000-23.

7.                  Trần Đình Lân, 2010. Đề tài: Đánh giá hin trng môi trường và xác định các vn đề ưu tiên phc v qun lý tng hp vùng b bin Hai Phòng. Lưu trữ thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường Biển.

8.                  Lê Xuân Sinh, 2003. Dự báo ô nhiễm khí nhà kính trong ngành công nghiệp Việt Nam. Luận án Tốt nghiệp. Trường ĐHBK - Hà Nội.

9.                  Lê Xuân Sinh, 2009. Chuyên đề: Hiện Trạng môi trường không khí đảo Cát Bà. Đề tài mã số: ĐT.MT.2006.442.

10.             Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố hải phòng, 2004. Báo cáo tổng hợp: Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải phòng đến năm 2020. UBND thành phố Hải phòng.

11.             Trung tâm  Quan trắc và Phân tích môi trường Hải phòng, 2006-2007. Báo cáo quan trắc phân tích định kỳ khu vực Minh Đức, Thủy nguyên -Hải phòng.

12.             Cao Thị Thu Trang, 2009. Đánh giá sức tải môi trường đảo Cát Bà và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững”. Lưu trữ thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường Biển.

13.             Nguyễn Văn Viết, 1984. Đặc điểm khí tượng vùng biển Việt Nam. NXB Bộ tư lệnh Hải quân.

14.             Tổng cục Khí tượng - Thủy văn, 1988. Khí tượng thủy văn vùng biển Việt Nam. NXB KHKT Hà Nội.

15.             Nguyễn Xiển, Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1968. Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam. NXB KHKT Hà Nội.

16.             www. haiphong.org.gov/

17.             vietbao.vn/Khoa-hoc/Nong-do-CO2-tang-ky-luc/10948848/188/

18.             vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net