Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 77

1.      Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm 2001 và 2002 (Cục Thống kê Thái Bình).

2.      Kế hoạch phát triển cung cấp nước sạch - vệ sinh môi trường tỉnh Thái Bình (2001 - 2010).

3.      Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình năm 2002 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.

4.      Hiện trạng môi trường tỉnh Thái Bình năm 2002 - 2003.

5.      Kiểm soát mức độ ảnh hưởng của dư lượng thuốc trừ sâu từ các hoạt động nông nghiệp đối với vùng nội đồng và cửa sông ven biển tỉnh Thái Bình, đề xuất các giải pháp giảm thiểu. (Phân viện hải dương học Hải Phòng và Thái Bình)

6.      Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường các bãi bồi ven biển cửa sông Thái Bình (Viện Địa lý - Trung tâm Khoa học Tự nhiên Công nghệ Quốc gia).

7.      Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức thôn nằm trong hệ thống quản lý hành chính tại Thái Bình thời kỳ 2000 - 2010 (Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Thái Bình).

8.      Định hướng xây dựng văn hoá xã ở Thái Bình (Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Thái Bình).

9.      Số liệu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình (1999 - 2000) Cục Thống kê Thái Bình.

10.  Hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

11.  Nhiều tài liệu khác

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net