Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 6

 1. 1.                   Đặng Hoài Nhơn, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thị Mai Lựu, Nguyễn Đình Khang, Đinh Văn Nhân, Phạm Sơn Hải, Phạm Tiến Đức, 2011. Tốc độ lắng đọng trầm tích và tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích đới gian triều vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  2.                   Lefebvre Jean-Pierre, Arfi Robert, Chu Van Thuoc, Dinh Van Uu, Mari Xavier, Panche Jean-Yves, Torreton Jean-Pascal, Vu Duy Vinh, Ouillon Sylvain, 2011. Hydrological and sedimentary structure of the water column in the Bach Dang - Cam estuary. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  3.                   Phạm Thế Thư, Trịnh Văn Quảng, Chu Văn Thuộc, 2011. Phân bố vi khuẩn và vi rút nổi tổng số và tương quan với môi trường ven biển phía bắc Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 934-941

   

  4.                   Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phúc, vũ Duy Vĩnh, 2011. Tác động của đập chứa thượng nguồn đến doàng và quỹ dinh dưỡng Nitơ và Phốt pho trong các vùng cửa sông ven bờ Bắc bộ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  5.                   Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Văn Thảo, Đinh Văn Huy, Nguyễn Đắc Vệ, 2011. Tác động của hồ chứa thượng nguồn đến bồi tụ xói lở các vùng cửa sông ven bờ Bắc bộ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  6.                   Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phúc, 2011. Tác động của đập chứa Hòa Bình làm suy giảm nguồn dinh dưỡng từ lục địa đưa ra vùng cửa sông châu thổ Sông Hồng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  7.                   Lê Quang Dũng, 2011. Một số đặc điểm di cư của cá chình Nhật bản (A.japonica) vùng biểnven bờ tỉnh Tokushima, Nhật Bản. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  8.                   Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Đức Cự, 2011. Sự tích lũy mầm bệnh vi rút gây bệnh đốm trắng trong các ao nuôi tôm sú tại các vùng nuôi ven biển Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  9.                   Đào Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Xuân Thành, 2011. Mô hình nuôi cá vươc (L. calcarifer) trên các ao nước lợ ven bờ Hải Phòng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  10.               Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đức Cự, 2011. Mô hình nuôi xen canh cá rô phi trong ao nuôi tôm sú. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  11.               Lê Quang Dũng, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Đức Toàn, 2011. Đánh giá hiệ trạng nguồn lợi cá sủ vây vàng và nguyên nhân suy giảm nguồn lơi. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  12.              Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đức Cự, 2011. Nguồn gốc tích lũy mầm bệnh gây ra dịch bệnh làm hoang hóa các ao nuôi tôm sú. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

   

  13.               Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Đức Cự, Nguyên Xuân Thành, 2011. Xây dựng bản đồ và xác định diện tích ao nuôi tôm sú bỏ hoang của các tiển ven biển bằng tư liệu viễn thám. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 439 – 450.

   

  14.              Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Đức Cự, 2011. Nguyên cứu tác động của hồ chứa thượng nguồn đến biến động đường bờ biển châu thổ sông Hồng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net