Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

cong bo 8

1.                   Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh, Trần Văn Quy, Đỗ Quang Huy, 2011. Đánh giá khả năng tích tụ sinh học chất ô nhiễm hữu cơ bền PCBs và PAHs vùng vịnh Hạ Long. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

 

 

2.                   Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử., 2011. Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở VN. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 314 – 327.

 

3.                   Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Lê Đức An, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Lăng Văn Kẻn, Tạ Hoà Phương, Trịnh Thế Hiếu, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thị Kim Anh. Phương pháp luận đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo Việt Nam. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 136 -144.

 

4.                   Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng, Trần Nghi, Trần Đức Thạnh., 2011. Đặc điểm thống kê kích thước hạt trầm tích vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 390 – 397.

 

5.                   Lê  Đức An, Trần Đức Thạnh, 2011. Vị thế Biển Đông. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 59 – 68

 

6.                   Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng, Trần Nghi.2011. Giải đoán động lực môi trường trầm tích trên cơ sở phân bố kích thước hạt cát. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 374 -381.

 

7.                   Đặng Hoài Nhơn, Đinh Văn Huy, Nguyễn Mai Lựu, Nguyễn Đình Khang, Đinh Văn Nhân, Phan Sơn Hải, Phạm Tiến Đức.2011. Tốc độ lắng đọng trầm tích và tích lũy một số kim loại trong trầm tích đới gian triều vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 544 - 555.

 

8.                   Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Văn Huy, Nguyễn Hữu Cử.2011. Nguyên nhân và điều kiện thành tạo các ngấn hàm ếch quanh đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 608 - 617.

 

9.                   Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh.2011. Giá trị kỳ quan địa chất kiểu bờ Dalmatian ở Việt Nam. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 598 – 607.

 

10.               Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Đình Lân, 2011. Đánh giá tải lượng các chất ô nhiễm từ khu vực ven biển đưa vào vịnh Hạ Long – Bái Tử Long. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 598 – 607.

 

11.               Trần Đình Lân, Nguyễn T. Phương Hoa, Nguyễn Chu Hồi, Từ Thị Lan Hương, Tống T.Hồng Minh. Đánh giá nhanh nguồn thải lục địa tác động đến môi trường biển. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 8 - 14

 

12.               Đàm Đức Tiến, Vũ Thanh Ca, 2011. Hiện trạng nguồn lợi rong biển quần đảo Lý Sơn. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 385-390.

 

13.               Vũ Thanh Ca, Phạm văn Hiếu, Đàm Đức Tiến, 2011. Thực trạng hệ sinh thái biển đảo Lý Sơn và tiềm năng bảo tồn. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 84-91.

 

14.               Đàm Đức Tiến, 2011. Nghiên cứu phân bố của rong biển quần đảo Trường Sa. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 319-325.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net