Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 53

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1997. Về ranh giới giữa Pleistocene-Holocene và đặc điểm hoàn cảnh cổ địa lý của nó ở bồn trũng Cửu Long. Tạp chí Dầu khí, số 3: tr. 2-8.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Thị Bích Thược, 1997. Đặc điểm cổ sinh thái Foraminifera Pleistocene giữa -Holocene và môi trường thành tạo trầm tích chứa chúng ở bồn trũng Cửu Long (thềm lục địa Nam Việt Nam). Tạp chí Địa chất, loạt A, số 243/11-12/1997: tr. 1-10.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1997. Đặc điểm phân bố địa tầng của giống Asterorotalia và Asiarotalia (Foraminifera) trong trầm tích Kainozoi trên ở Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 3 (T.19): tr. 186-193.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1998. Về ranh giới địa tầng Pleistoxen-Holoxen ở khu vực đảo nổi Trường Sa .Tạp chí Dầu khí, số 2-1998: tr. 15-20.

Trần Đức Thạnh, 1997. Kết quả và định hướng nghiên cứu Địa môi trường dải ven bờ ở phân viện Hải Dương học tại Hải Phòng. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 6, Hà Nội, tr.28-30.

1998

Nguyễn Chu Hồi, 1998. Hướng tới Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2001-2010. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 8, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1998. Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 10, Hà Nội.

Nguyen Ngoc, Nguyen Huu Cu, 1998. Foraminiferal assemblages and their enclosing sediments in some islands of the Truong Sa archipelago of Vietnam. Petrovietnam Review, vol. 2-1998: pp. 18-24.

Tran Duc Thanh, Dinh Van Huy, Nguyen Thanh Son, Nguyen Huu Cu, 1998. Preliminary study of river channel networks in the Bac Bo Gulf. Contributions of Marine Geology and Geophysics. Vol. 4  Science & Technology Publishing House, Hanoi: pp. 164-170.

Nguyễn Văn Tiến, 1998. Bước đầu nghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển ở Việt Nam. Tạp chí Môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên & Môi trường Việt Nam. NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, tập 2: 41-50

1999

Nguyễn Chu Hồi, 1999. Tổng quan về các vấn đề môi trường nông thôn, miền núi, ven biển và biển ở Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 4, Hà Nội.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1999. Sinh địa tầng và điều kiện thành tạo trầm tích Kainozoi thượng ở nam bán đảo Cà Mau. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 251/3-4/1999: tr. 1-8.

Tran Duc Thanh, 1999. Risk of Tu Hien Inlet closure in Tam Giang – Cau Hai Lagoon. Journal of Geology. Series B, No.13-14: pp.262a-262b.

Trần Đức Thạnh, 1999. Giá trị của bãi cát biển Việt Nam. Tạp chí Hải Quân, số 5 (198): tr. 43-46.

Trần Đức Thạnh, 1999. Giá trị của bãi cát biển Việt Nam. Tạp chí Hải Quân, số 6 (199): tr. 40-42.

Trần Đức Thạnh, 1999. Địa tầng Holocen và cấu trúc bãi triều ven bờ Hải Phòng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 3 (21) , Hà Nội: tr. 197-206.

2000

Nguyễn Hữu Cử, 2000. Thử bàn về chiến lược ứng xử với lũ miền Trung. Tạp chí Địa chính, số 1: tr. 14-16.

Nguyễn Hữu Cử, 2000. Về chiến lược ứng xử với lũ miền Trung. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 3: tr. 7-8.

Nguyễn Ngọc, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Hữu Cử, 2000. Thống Holoxen ở vùng biển Phú Quốc-Hà Tiên-Rạch Giá. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T.22): tr. 48-53.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2000. Về giống Pseudorotalia Reiss and Merling, 1958 (Foraminifera) trong trầm tích Kainozoi trên ở Việt Nam. Tạp chí Dầu khí, số 1-2000: tr. 18-28.

Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Hữu Cử, 2000. Môi trường đầm phá trong bối cảnh chiến lược ứng xử lũ miền Trung nước ta. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 5: tr. 19-21.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Hữu Cử, 2000. Biến động cửa đầm phá Tam Giang-Cầu Hai và hậu quả môi trường, sinh thái. Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế), số 2 (20): tr. 31-43.

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 2000. Tổng quan về tai biến sa bồi và xói lở bờ biển Việt Nam. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 1: tr.26-27.

Nguyễn Văn Tiến, 2000. Cỏ biển Việt Nam. Tạp chí Sinh học Ngày nay, của Hội các ngành sinh học Việt Nam, tập 6, số 3(21)/2000: tr. 44-45

2001

Nguyễn Chu Hồi, 2001. Thực trạng và cơ chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 1, số 1/2001, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 2001. Kết quả bước đầu sàng lọc các khu bảo tồn biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 1, số 4/2001, Hà Nội.

 

Nguyen Ngoc, Nguyen Huu Cu, 2001. Holocene planktonic foraminifera fauna from the marine area of Nam Con Son Basin. Petrovietnam Review, vol. 2-2001: pp. 25-39.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2001. Hóa thạch Trùng lỗ trôi nổi (Planktonic Foraminifera) Holoxen ở khu vực vùng biển thuộc bồn trũng Nam Con Son, thềm lục địa Nam Việt Nam. Tạp chí Dầu khí, số 4-2001: tr. 23-36.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2001. Cổ sinh thái Foraminifera và môi trường thành tạo trầm tích Kainozoi ở bể Nam Con Son, thềm lục địa Nam Việt Nam. Tạp chí Dầu khí, số 8-2001: tr. 9-16.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2001. Góp phần nghiên cứu tính đa dạng sinh học ở các vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 3 (T.1): tr. 19-32.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Trần Văn Điện, 2001. Biến động cửa đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển: tr. 33-43.

Nguyễn Nhật Thi, 2001, Sơ bộ nghiên cứu Đa dạng sinh học và nguồn lợi cá vùng biển ven bờ phía tây Vịnh Bắc bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 4 (T.1): tr. 61-67.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net