Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 90

30. Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, Hồ

Văn Thệ

Biến động thực vật phù du tại mặt cắt Nha Phu - Bình Cang, Khánh Hòa các năm

2009-2010

Dynamics of phytoplankton in Nha Phu - Binh Cang transect of Khanh Hoa sea

area in 2009-2010

31. Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Cho

Động vật phù du vùng cửa sông Nha Phu, vịnh Bình Cang, tỉnh Khánh Hòa

Zooplankton in Nha Phu estuary, Binh Cang bay, Khanh Hoa provine

32. Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thành phần, mật độ và sự phân bố của động vật phù du vùng đầm thị nại, tỉnh Bình

Định

The composition, density and distribution of zooplankton in thi nai lagoon, Binh

Dinh province

33. Lữ Văn Tập, Nguyễn Ngọc Lâm và Hồ Văn Thệ

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sinh trưởng của loài tảo hai roi sống đáy

Coolia canariensis

Effect of temperature and salinity on growth and division rate of benthic

dinoflagellate – coolia canariensis

34. Nguyễn Văn Nguyên, Lê Thanh Tùng, Lưu Xuân Hòa, Vũ Tuấn Nam, Vũ

Minh Hào, Đinh Thái Bình

Thử nghiệm kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ - f.i.s.h nhận diện nhanh và chuẩn xác

một số loài tảo giáp độc hại

Testing the technique f.i.s.h for quick and accurate identification of some harful

dinoflagellate species

35. Lê Thị Thu Nga, Đoàn Như Hải, Nguyễn Chí Thời, Thierry Bouvier, Yvan

Bettarel, Nguyễn Ngọc Lâm

Phân tích biến động mùa của vi khuẩn phù du thủy vực Nha Phu, Bình Cang và Nha

Trang bằng máy đo dòng tế bào

Seasonal dynamics of flow cytometric characteristics of bacterioplankton in Nha

Phu, Binh Cang and Nha Trang waters

36. Vũ Mạnh Hùng, Đàm Đức Tiến

Cấu trúc thảm thực vật ngập mặn khu vực xã Phù Long huyện Cát Hải - tp Hải

Phòng

Structure of mangrove vegetation in Phu Long area - Cat Hai district, Hai Phong

city

37. Lê Xuân Tuấn, Đào Văn Tấn, Nguyễn Đức Tun, Nguyn Xuân Tùng

Hiện trạng đa dạng khu hệ thực vật rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên,

tỉnh Quảng Ninh

Diversity status of mangrove forest in Dong Rui, Tien Yen district, Quang Ninh

province

38. NguNguyễn Thị Thu, Cao Văn Lương, Trần Mạnh Hà, Đinh Văn Nhân và nnk

Đánh giá mức độ suy thoái các thảm cỏ biển ven bờ Việt Nam

Assessing degradation of Vietnamese coastal seagrass bed ecosystems

39. Nguyễn Hào Quang, Nguyễn Huy Yết, Lương Văn Khanh, Nguyễn Văn Tú

Đặc điểm khu hệ cỏ biển vùng biển Lý Sơn - Quảng Ngãi

Characteristics of seagrass ecosystem in ly son island, Quang Ngai province

40. Cao Văn Lương

Hiện trạng thảm cỏ biển đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế)

Status of seagrass beds in Tam Giang – Cau Hai lagoon (Thua Thien Hue province)

41. Đàm Đức Tiến

Nghiên cứu phân bố của rong biển quần đảo Trường Sa

Study on distribution of marine algae in Truong Sa archipelago

42. Lê Như Hậu

Danh lục các loài rong biển Việt Nam bị đe dọa đề nghị bổ sung vào danh lục đỏ

Việt Nam

A proposed adding list of threatened marine macroalgae in Vietnam

43. Lê Như Hậu, Võ Thành Trung, Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Mơ

Phương pháp nuôi trồng năng suất cao cho các loài rong lục làm nguyên liệu sản

xuất nhiên liệu Sinh học

Method for the high yield aquaculture of green seaweeds used as raw materials for

bioethanol production

44. Nguyễn Thị Hương, Lê Như Hậu, Võ Thành Trung, Vũ Thị Mơ

Ảnh hưởng của thời gian và mật độ thả giống lên sự tăng trưởng của ba loài rong lục

trong nuôi trồng

The effects of cultivative time and seeds density on the growth of three species of

green algae (chlorophyta) in culture

45. Vũ Thị Mơ, Lê Như Hậu, Võ Thành Trung, Nguyễn Thị Hương

Ảnh hưởng của nồng độ dinh dưỡng và độ mặn lên sự tăng trưởng của ba loài rong

lục trong nuôi trồng

The effects of nutrient content and salinity on the growth of three species of green

algae (chlorophyta) in culture

46. Nguyễn Xuân Hòa, Võ Sĩ Tuấn

Ảnh hưởng của nhiệt độ và bổ sung thức ăn đối với san hô nuôi giữ trong điều kiện

phòng thí nghiệm

Influence of temperature and nutrient concentration on the growth of coral in

laboratory conditions

47. Trương Sĩ Kỳ, HThị Hoa và Hoàng Đức Lư

Một số bệnh thường gặp ở cá ngựa phòng ngừa và chữa trị

Diseases of seahorse: prevent and treatment

Nguyễn ThGiang An, Lê Thị Ánh Tuyết , Đồng Văn Quyền, Đinh Duy Kháng

Nghiên cứu sự biến đổi di truyền của chủng Monodon baculovirus (MBV) gây bệnh

trên tôm Sú ( Penaeus monodon) của Việt Nam

Study on genetic variation of Monodon baculovirus causing diseases for tiger

prawn (Penaeus monodon) in Viet Nam

49. Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Đức Cự

Sự tích lũy mầm bệnh virus gây bệnh đốm trắng trong các ao nuôi tôm sú tại các

vùng nuôi ven biển Việt Nam

Accumulation of white spot syndrome virus (wssv) pathogens in shrimp farming

araes in Vietnam

50. Hà Lê Thị Lộc, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Kim Bích, Nguyễn Trung

Kiên

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá khoang cổ nemo (Amphiprion

ocellaris Cuvier, 1830)

Technique of seed production and grow-out culture of nemo anemone fishes

(Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)

51. Hà Lê Thị Lộc, Lê Thị Lệ Hằng

Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục và quá trình phát triển phôi cua huỳnh đế

ranina ranina (linnaeus, 1758)

Gonad and embryon development stages of spanner crab ranina ranina (linnaeus,

1758)

52. Đào Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Đức Cự, Trần Ánh Tuyết, Nguyễn Xuân Thành

Mô hình nuôi cá vược (Lates calcarifer) trên các ao nước lợ ven bờ Hải Phòng

Aquaculture model of seabass (Lates calcarifer) in brackish ponds in Hai Phong’s

coast.

53. Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đức Cự

Mô hình nuôi xen canh cá rô phi trong ao nuôi tôm sú

Polyculture model of tilapia in tiger prawn pond

54. Nguyễn Hữu Huân, Bùi Hồng Long và Nguyễn Tác An

Mô hình hóa sức sản xuất sơ cấp của thực vật nổi ở vực nước Bình Cang - Nha

Trang

Modelling primary productivity of phytoplankton in Binh Cang - Nha Trang waters

55. Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Xuân Thành

Xây dựng bản đồ và xác định diện tích ao nuôi tôm sú bỏ hoang của các tỉnh ven

biển bằng tư liệu viễn thám

Mapping and detecting fallowed area of cultivated tiger shrimp ponds of coastal

provinces by using remote sensing data

56. Võ Xuân Mai, Lê Như Hậu, Hoàng Công Tín

Khả năng ứng dụng công nghệ gis trong thành lập bản đồ hiện trạng phân bố rong

đỏ (rhodophyta) ở vùng ven biển Việt Nam

Application of GIS technology for

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net