Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 92

81. Cao Thị Thúy Hằng, Bùi Minh Lý, Phan Thị Hoài Trinh, Phạm Đức Thịnh,

Huỳnh Hoàng Như Khánh, và Lê Mai Hương

Phân lập và sàng lọc vi khuẩn biển sinh enzym bẻ ngắn mạch polysaccaride từ rong

nâu

Isolation and screening marine bacteria producing enzymes degrade polysaccharite

from brown seaweeds

82. Phan Thị Hoài Trinh, Bùi Minh Lý, Cao Thị Thúy Hằng, Phạm Đức Thịnh,

Huỳnh Hoàng Như Khánh, Ngô Thị Duy Ngọc, Lê Mai Hương, và Đặng Thị

Thu

Nghiên cứu thu nhận và xác định một số đặc tính của fucoidanase từ vi khuẩn biển

Study on receiving and characterization of fucoidanase from marine bacteria

83. Huỳnh Hoàng Như Khánh, Bùi Minh Lý, Cao Thị Thúy Hằng, Phạm Đức

Thịnh, Ngô Thị Duy Ngọc, Phan Thị Hoài Trinh, Võ Thị Diệu Trang, Lê Th

Hoa, Lê Mai Hương, Lê Quang Huấn

Sự phân bổ enzyme thủy phân fucoidan trong động vật không xương sống biển

Việt Nam

Distribution of fucoidan-hydrolyzing enzyme in Vietnam marine invertebrates

84. Lê Minh Đức, Bùi Minh Lý, Trần Thị Thanh Vân

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết polyphenol từ loài rong Sargassum

mcclurei

Factors influencing on polyphenol extraction from algae sargassum

85. Phạm Thị Bích Phương , Bùi Minh Lý và Trần Thị Thanh Vân

Ảnh hưởng của hệ dung môi lên khả năng chiết phlorotannin từ rong Padina

boryana

Effect of solvent on the extraction phlorotannin from seaweed Padina boryana

86. Trần Thị Thanh Vân, Võ Mai Như Hiếu, Trần Nguyễn Hà Vy, Bùi Minh Lý

Hoạt tính chống oxy hóa của rong biển miền Trung Việt Nam

Antioxidant activity of seaweed from the central of Viet Nam

87. Đặng Xuân Cường, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Minh Lý, Vũ Ngọc Bội

Sự tích lũy và phân bố phlorotannin chống oxy hóa trong một số loài rong nâu

sargassum Khánh Hòa theo thời gian sinh trưởng

Antioxidant phlorotannin distribution and accumulation in some sargassum brown

algae species in Khanh Hoa on the growth time

88. Trần Thị Thanh Vân, Vũ Ngọc Bội, Bùi Minh Lý, Đặng Xuân Cường

Tối ưu hóa quá trình chiết phlorotannin từ rong nâu Sargassum baccularia Khánh

Hòa, Việt Nam bằng phương pháp đáp ứng bề mặt

Multicriteria optimization of phlorotannin extraction from Sargassum baccularia

brown algae in Khanh Hoa ,Vietnam , using response surface method

89. Trần Thị Thanh Vân và Bùi Minh Lý

Polysaccharide từ rong biển ứng dụng làm thực phẩm chức năng

Polysaccharide from seaweeds using in functional foods production

90. Phạm Đức Thịnh, Bùi Minh Lý, Trần Thị Thanh Vân, Lê Lan Anh và Tatyana

N. Zvyagintsva

Nghiên cứu các polysacarit có hoạt tính Sinh học từ một số loài rong nâu Việt Nam

Study on bioactivity polysaccharides from some brown algaes in Vietnam

91. Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Duy Nhứt, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn

Thanh Hằng

Xác định hàm lượng protein, lipid, tro và carbohydrate tổng số từ một số loài rong

ven biển Việt Nam

Determination of protein, lipid, ash and carbohydrate contents from some marine

algaes in Vietnam coast

92. Chu Quang Truyền, Đặng T. Phương Ly, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Tiến Dũng,

Phạm Minh Quân, Nguyễn Trung Hưng, Nguyễn V. Tuyến Anh, S. N.

Kasyanov, Latyshev N. A, Phạm Quốc Long

Nghiên cứu các điều kiện phản ứng thủy phân mỡ sinh vật biển tạo sản phẩm

alkylglyxerin ete

Study on hydrolysis conditions of marine organisms lipids to produce alkylglycerin

ether

93. Trịnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu, Chu Quang Truyền, Đoàn Lan

Phương, Cầm Thị Ính, Lê Tất Thành, Đặng Thị Phương Ly, Phạm Mạnh

Quân, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Quốc Long

Nghiên cứu thành phần lipit, axit béo của một số loài hải sâm, cầu gai và sao biển

thuộc vùng biển Việt Nam

Lipid content and fatty acid composition of some Vietnam holothurian, sea urchin

and sea star species

94. Phạm Minh Quân, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Thị Phương Ly, Nguyễn Thị Thu,

Trịnh Thị Thu Hương, Đoàn Lan Phương, Cầm Thị Ính, Chu Quang Truyền,

Phạm Quốc Long, Lưu Văn Huyền, Imbs A.B

Khảo sát thành phần và hàm lượng lipit trong san hô Việt Nam

Study on the composition and content of lipid in Vietnam corals.

95. Võ Mai Như Hiếu, Trần Nguyễn Hà Vy, Nguyễn Bách Khoa, Trần Thị Thanh

Vân và Phạm Quốc Long

Hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết methanol và các phân đoạn chiết dung môi

khác nhau của chúng từ một số loài rong Việt Nam

Antioxidant properties of methanol and its solvent fraction obtained from selected

Viet Nam seaweeds

96. Dao Viet Ha

Độc tố domoic acid trong loài hai mảnh vỏ spondylus versicolor tại đầm Nha Phu,

tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Domoic acid in a bivalve Spondylus versicolor collected from Nha Phu bay, Khanh

Hoa province, Vietnam

97. Lã Bích Hường, Ngô Kim Chi, Lê Thị Phương Quỳnh, Phạm Quốc Long

Nghiên cứu các thành phần hóa học trong nước biển tầng mặt tại khu vực phía Tây

quần đảo Trường Sa

Study on the chemical composition of surface sea water in the west Truong Sa

archipelago area

98. Nguyễn Thu Huệ, Thân Thị Hiền, Vũ Thị Thảo, Trần Thị Hoa, Nguyễn Văn

Công

Tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng trong quản lý tài nguyên biển

Enhancing the adaptive capability of local community in marine resources

management

99. Nguyễn Quốc Thắng

Xác định hàm lượng thuỷ ngân, asen, selen trong tôm sú, cua càng xanh ở hai bến cá

Cửa Hội (Nghệ An) và Thạch Kim (Hà Tĩnh)

Determining the amounts of mercury, arsenic and seleni contents in Penaeus monodon

and Scylla serrata at the two landing points in Cua Hoi (Nghe An province) and Thach

Kim (Ha Tinh province)

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net