Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 41

Phạm Đình Trọng, 2000. Điểm lại việc điều tra nghiên cứu thành phần loài lớp giun nhiều tơ vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 7, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Trần Anh Tú, 2000. Áp dụng mô hình Mild Slope Wave tính toán sóng khu vực vịnh Lan Hạ (đông nam đảo Cát Bà). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 7, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 05-15.

2001

Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Vũ Tuấn, 2001. Tác động của con người tới môi trường địa chất vùng bờ châu thổ sông Hồng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 43-53.

Lưu Văn Diệu, Nguyễn Thị Phương Hoa, 2001. Sự phân tán của các chất ô nhiễm nguồn lục địa ở vùng cửa sông ven biển miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Trần Văn Điện, 2001. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá biến động lớp phủ, sử dụng đất do đô thị hóa ở khu vực ven biển Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 108-116.

Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo, Trần Đức Thạnh, 2001. Ứng dụng viễn thám và GIS giám sát xói lở bờ biển khu vực châu thổ sông Hồng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 117-126.

Nguyễn Thị Phương Hoa, 2001. Một số vấn đề trong quan trắc môi trường trầm tích biển ở Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu Văn Thuộc, 2001. Một số kết quả  nuôi thử nghiệm tảo gây hại thuộc chi Pseudonitzschia trong phòng thí nghiệm. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 247-259.

Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Chu Hồi, 2001. Tiếp cận lồng ghép tư liệu không gian trong lập kế hoạch quản lý tổng hợp đới bờ biển. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 85-98.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2001. Góp phần nghiên cứu sinh vật tạo rạn và đa dạng sinh học ở rạn san hô Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 238-246.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Phạm Văn Lượng, Đinh Văn Huy, 2001. Ảnh hưởng hoạt động của con người đối với môi trường ven bờ biển Việt Nam trong mối quan hệ tương tác lục - địa biển. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Thị Thu, 2001. Nguồn giống tôm, cua, cá trong thảm cỏ biển đầm Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 211-220.

Đỗ Công Thung, 2001. Động vật đáy vùng biển ven đảo Hạ Mai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 174-185.

Chu Văn Thuộc, 2001. Dẫn liệu về thành phần loài, phân bố của vi tảo tiềm tàng độc hại sống bám trên rạn san hô vùng biển Hải Vân - Sơn Chà, Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 220-228.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, 2001. Dẫn liệu về rong đông (Hypnea) bờ Tây vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 197-210.

Trần Anh Tú, 2001. Áp dụng phương pháp tính bồi, xói theo biểu đồ Sundborg góp phần nghiên cứu di chuyển bùn cát ven bờ Hải Hậu. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 75-84.

Cao Thu Trang, Lưu Văn Dịêu, Vũ Thị Lựu, 2001. Kết quả quan trắc hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước biển ven bờ miền bắc Việt Nam năm 2000. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 149-157.

Phạm Đình Trọng, 2001. Thành phần loài và phân bố của Giun nhiều tơ vùng triều rạn đá miền Bắc Việt  Nam Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 8, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 186-196.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net