Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 113

1. Phùng Đình Thực, "Chiến lược phát triển Tập Đoàn Dầu khí VN đến năm 2015 và

định hướng tới năm 2025”. Kỷ niệm 35 năm Ngành Dầu khí VN, Tạp chí Dầu khí số 8-

2010, Tr.6-9.

2. Phạm Khắc Hùng,”Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN Đề tài nghiên cứu điều kiện kỹ

thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật

xây dựng công trình biển vùng nước sâu Việt Nam, Mã số KC.09.15/06-10. Số đăng ký

2011-52-398/KQNC, lưu trữ tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ QG – Bộ KHCN,

(2011).

3. Phạm Khắc Hùng, "Xây dựng phương pháp luận tính toán thiết kế công trình biển cố

định bằng thép đến độ sâu 200 m nước để phát triển khả năng của VSP trong lĩnh này".(153

trang). Hợp đồng NCKH - Vietsovpetro. Lưu trữ tại Viện XDCT Biển ĐHXD, (2008).

4. Phạm Hiền Hậu,”Phân tích tựa động và động ngẫu nhiên của hệ thống dây neo trạm

chứa và rót dầu nổi (FPSO) trong điều kiện mỏ Bạch Hổ dựa trên các phần mềm

Hydrostar và Ariane-3D”. Tạp chí Dầu khí số 9-2009, Tr.35-42.

5. Mai Hồng Quân, Vũ Đan Chỉnh, ”Cơ sở lựa chọn giải pháp kết cấu cho công trình

biển cố định bằng thép ở độ sâu 200m nước trong điều kiện biển Việt Nam. Tạp chí Dầu

khí số 8/2010, Tr.33 - 40.

6. Lindsey Wilhoit and Chad Supan (Mustang Engineering), "2010 Deepwater

Solutions & Records for Concept Selection”. Offshore Magazine, May 2010, Houston,

USA.

7. Barltrop NDP, Adams AJ, "Dynamics of Fixed Marine Structures”. ButterWorth

Heinemann – UK, (1991).

8. Barltrop NDP, "Floating Structures: a guide for design and analysis”. B.H. - UK,

(1998).

9. ARGEMA – CLAROM, "Anchoring of floating structures. Ed. Technip, France, (1990).

10. Minoo H Patel, Joel A Witz, (University College London),.”Compliant Offshore

Structures. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, (1991).

11. API-RP2A-WSD, "Recommended Practice for Planning, Designing and

Constructing Fixed Offshore Platforms - Working Stress Design”. American Petroleum

Institute, Washington, D.C., 21rst Ed, (2002).

12. DNV, "Rules for Classification of the Fixed Offshore Installation”, (1993).

13. API RP 2SK, (2005),”Recommended Practice for Design and Analysis of

Stationkeeping Systems for Floating Structures. 3rd Edition, (2005).

14. API RP 2T, "Recommended Practice for Planning, Designing, and Constructing

Tension Leg Platforms”, 2nd Edition, (1997).

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net