Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 121

1. Tiêu chuẩn thủy đạc SP44-Tổ chức thủy đạc Quốc tế.
2. Hướng dẫn sử dụng hệ thống Sôna đo sâu đa tia: MD30/50; DGPS; phần mềm Hypack.
Hydrocontrol;
3. Hội nghị chuyên đề về phát triển Biển và Hải đảo-10/1997. Văn phòng ban chỉ đạo biển
Đông và Hải đảo.
4. Tính toán trong Hải dương học-2000. Đại học khoa học tự nhiên - Hà nội.
5. Tuyển tập các công trình khoa học-1993. Đại học Mỏ địa chất.
6. Tuyển tập các công trình nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng
quần đảo Trường sa-1998. Viện hải dương học.
7. Báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 5 năm thành lập Phân viện hải dương học Hà nội-
1998. Trung tâm khoa học và công nghệ quốc gia. Phân viện hải dương học.
8. Principles of Naval Weapons Systems, 1998. Edited by David R. Frieden, Naval Ins.
Press.
9. Underwater Acoustic Docket of India Hydrographic Institute: 2002
10. Munk W. and Wunsch: " Ocean acoustic tomography: A scheme for large scale" .
monitoring. Deep Sea Research, 26(A):123–161, 1979.
11. Munk W., Worcester P., and Wunsch : " Ocean Acoustic Tomography. Cambridge
Monographs on Mechanics" . Cambridge, University Press, 1995.
12.. Tolstoy A., Diachok O, and Frazer L.N: "Acoustic tomography via matched field
processing". J. Acoust. Soc. America, 89(3):1119–1127, March 1991.
13. Chiu C.-S., Miller J.H., Denner W, and Lynch J.F: " Forward modeling of the barents
sea tomography vertical line array data and inversion highlights. In O. Diaschok et al,
editor, Full Field Inversion Methods in Ocean and Seismo-Acoustics", pages 237–242,
Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1995.
14. Chiu C.-S., Miller J.H., and Lynch J.F: " Forward coupled-mode propagation
modeling for coastal acoustic tomography". J. Acoust. Soc. America, 99(2):793– 802,
1996.
15. Lynch J.F., Gouliang J., Pawlowicz R., Ray D., and Plueddemann A.J. "Acoustic
travel time perturbations due to shallow-water internal waves and internal tides in the
barents sea polar front" . J. Acoust. Soc. America, 99(2):803–821, February 1996.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net