Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 140

1. Philippe Blondel, Bramley J.Murton, 1997. Handbook of seafloor sonar imager.
John Wiley & Sons Ltd in association with Praxis Publishing Ltd. pp5-25.
2. Trần Trọng Thịnh và nnk, 2008. Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển ven
bờ cửa Mỹ Thạnh - Lạc Hoà, tỷ lệ 1: 100.000 thuộc Đề án " Khảo sát đánh giá tiềmnăng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1:100.000”. Lưu
trữ tại Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, Hà Nội.
3. Trần Trọng Thịnh và nnk, 2009. Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển Phú
Quý đến Cung Hầu từ 30-100m nước, tỷ lệ 1:500.000 thuộc Dự án thành phần "Điều
tra đặc điểm địa chất, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển
Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1:500.000”. Lưu trữ tại Trung tâm Địa chất và
Khoáng sản biển, Hà Nội.
4. Trần Trọng Thịnh và nnk, 2010. Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển
Cung Hầu đến mũi Cà Mau từ 30-100m nước, tỷ lệ 1:500.000 thuộc Dự án thành phần
"Điều tra đặc điểm địa chất, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng
biển Việt Nam từ 30-100m nước, tỷ lệ 1:500.000”. Lưu trữ tại Trung tâm Địa chất và
Khoáng sản biển, Hà Nội.
5. Trần Trọng Thịnh và nnk, 2010. Báo cáo "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực,
địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Phú
Quốc - Hà Tiên, tỷ lệ 1:100.000” phụ lục tập12, phụ lục số 12 chuyên đề Địa vật lý.
Lưu trữ tại Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, Hà Nội.
6. Trần Trọng Thịnh và nnk, 2010. Báo cáo "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực,
địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Hải
Phòng - Quảng Ninh, tỷ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm Bạch Long Vĩ, tỷ lệ
1:50.000” phụ lục tập12, phụ lục số 12 công tác Địa vật lý biển. Lưu trữ tại Trung tâm
Địa chất và Khoáng sản biển, Hà Nội.

1. Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, 1990. "Về phân vùng kiến tạo thềm lục địa VN và các
miền kế cận”. Tc Các Kh về TĐ, No 12 (3), 65 - 73.
2. Lê Duy Bách, Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, 2007. "Kiến tạo - địa động lực
Kainozoi muộn vùng thềm lục địa Đông Nam Việt Nam”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị
KHKT Địa vật lý Việt Nam, lần thứ 5. NXB. Khoa học và kỹ thuật, tr 21 - 30.
3. Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Cao Đình Triều, 2007. "Đặc điểm kiến trúc của đới
đứt gãy kinh tuyến 109 (Hải Nam - eo biển Sunda) vùng biển Việt Nam”. Hội nghị
quốc gia "Biển Đông - 2007. Viện Hải dương học, Viện khoa học và công nghệ Việt
Nam, Nha Trang.
4. Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, 2008. "Các kiểu bồn trũng Kainozoi khu vực biển rìa
đông Việt Nam”. Tuyển tập hội nghị Khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất "
Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững”. NXB Khoa học tự nhiên và công
nghệ Quốc gia, Hà nội, tr. 114 - 124.
5. Nguyễn Xuân Bao và nnk, 2000. "Kiến tạo và sinh khoáng Nam Việt Nam”. Lưu trữ
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
6. Lê Văn Dung, Nguyễn Huy Quý và nnk, 2005. "Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa
động lực làm cơ sở đánh giá tiềm năng dầu khí của các vùng biển sâu và xa bờ của
Việt Nam”. Báo cáo tổng kết đề tài KC.09.06 (2001-2005).
7. Lê Văn Dung, Lê Đình Thắng. Đặc điểm cấu trúc địa chất Pliocen-Đệ tứ thềm lục địa
miền Trung Việt Nam. Trong " Báo cáo tổng kết Đề tài KC.09.01/06-10.
8. Nguyễn Xuân Hãn và nnk., 1991. "Hoạt động núi lửa trẻ khu vực Biển Đông Việt
Nam”. Địa chất tài nguyên, NXB KH & KT, Hà Nội.
9. Nguyễn Mạnh Huyền, Hồ Đắc Hoài, 2007. "Bể trầm tích Sông Hồng và tài nguyên
dầu khí” trong sách " Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam” Tập đoàn dầu khí
quốc gia.Hà Nội. 185-240.
10. Moris C.D., 1993. The Cenozoic stratigraphy of the Southern Bac Bo Basin, offshora
Vietnam. 1st.Inter. Seminar on the stratigraphy of the Southern Shelf of Vietnam.
HCM City-Dalat, 28-36.
11. Roques D., Matthews S. J., Rangin C., 1997. "Constrains on strike-slip motion from
seismic and gravity data along Vietnam margin offshore Da Nang: Implications for
hydrocarbon prospectivity and opening of East Vietnam Sea”. In : Fraser A.j.,
Matthews S. J., Murphy R.W. (ed.), Petroleum Geology of Southeast Asia. Geological
Society of Lodon Special Publication 126, p.341- 353.
12. Ru K.,Pigott J.D., 1986. "Episodicrifting and subsidence in the South China Sea”.
AAPG Bull. 70, p. 1136-1155.
13. Cao Đình Triều, 2008. "Tai biến động đất và sóng thần”. NXB Khoa học và kỹ thuật.
156p.


Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net