Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 119

1. Ang AHS. Bases for reliability approach to structural fatigue. Proceedings of ICOSSAR
'77, Munich, September 1977. pp. 97-114.
2. A.H.-S. Ang, M.C. Cheung, T.A. Shugar, J.D. Fernie (2001), Reliability-based fatigue
analysis and design of floating structures. Marine Structures 14, pp. 25-36
3. Báo đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2007). Phân tích tác động ngẫu
nhiên phục vụ thiết kế, xây dựng và đánh giá các giàn tự nâng hoạt động trên biển Việt
Nam
4. Đào Như Mai, Trần Thanh Hai, (2007), Fatigue Analysis of Jack-up Units Using Large
Deformation Approaches Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII,
Tập 2 Cơ học Vật rắn Biến dạng, tr 314-323
5. Đào Như Mai, Lê Việt Anh, Nguyễn Việt Khoa và Nguyễn Hữu Cường (2010) Phân
tích mỏi trên quan điểm độ tin cậy, Tuyển tập Hội nghị Hội nghị Khoa học toàn quốc
Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ mười Thái Nguyên, 12-13/11/2010, ISBN 978-604-915-
000-5, tr 482-489.

1. Lindsey Wilhoit and Chad Supan (Mustang Engineering), "2010 Deepwater
Solutions & Records for Concept Selection”. Offshore Magazine, May 2010, Houston,
USA, (2010).
2.NDP Barltrop and AJ Adams, Dynamics of Fixed Marine Structures. Butterworth
Heinemann, (1991).
3. Palle Thoft-Christensen, Michael J.Baker, "Structural Reliability Theory and Its
Applications”. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, (1982).
4. OEP Monash University, "Safety and Reliability of Offshore structures”, (1992).
5.API-RP2A-WSD, "Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing
Fixed Offshore Platforms - Working Stress Design”. American Petroleum Institute,
Washington, D.C., 21rst Ed, (2002).
6. DNV, "Rules for Classification of the Fixed Offshore Installation”, (1993).
7. Phạm Khắc Hùng,”Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN Đề tài nghiên cứu điều kiện kỹ
thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật
xây dựng công trình biển vùng nước sâu Việt Nam”, Mã số KC.09.15/06-10. Số đăng ký
2011-52-398/KQNC, lưu trữ tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ QG – Bộ KHCN,
(2011).
8. Mai Hồng Quân, Vũ Đan Chỉnh, "Cơ sở lựa chọn giải pháp kết cấu cho công trình
biển cố định bằng thép ở độ sâu 200m nước trong điều kiện biển Việt Nam". Tạp chí Dầu
khí, số 8/2010.
9. Phạm Khắc Hùng, Mai Hồng Quân, Vũ Đan Chỉnh và nnk, ”Luận chứng KHKT và
kinh tế phục vụ thiết kế xây dựng loại CTB cố định bằng thép ở vùng nước sâu điển hình từ
150–200m thềm lục địa VN. Sản phẩm 4a (4 Tập, 13 Chuyên đề), của Đề tài KHCN cấp
NN KC.09.15/06-10. Lưu tại Viện XD Công trình biển – ĐHXD, (2009).
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net