Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 48 -Sach chuyen khao

Luc Hens, Trần Đình Lân (ed.), 2005. Basic study ISO 14001 for ports in Viet Nam (song ngữ Anh, Việt). Vrije University Brussel, Institute of Marine Environment and Resources, Hai Phong, 259 pages.

Tran Đinh Lan, Luc Hens, Mark van der Veen, Nguyen Thanh Hung, Hei Bavy, Lou Kim Chhun et al., 2005. Basic environmental study of the Port of Vietnam and Cambodia. Vrije Universiteit Brussel, Universiteit van Amsterdam, Institute of Marine Environment and Resources, Sub-Institute of Geography in Ho Chi Minh City, Phnom Penh Autonomous Port and Sihanoukville Autonomous Port, 145 pages.

Nguyễn Nhật Thi, Nguyễn Văn Quân, 2005.  Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam.  NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 120 trang.

2006

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt, 2006. Hóa thạch Trùng Lỗ (Foraminifera) Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam. Sách chuyên khảo, Viện KH và CN Việt Nam xuất bản, 392 trang.

Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Nhật Thi, 2006. Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội, 120 trang.

2007

Trần Đức Thạnh, 2007. Những vấn đề môi trường ven biển nổi bật ở Việt Nam và định hướng bảo vệ. Trong: PN Hồng (Chủ biên): "Vai trò của HST RNM và rạn san hô trong việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở vùng ven biển”. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: tr. 119-134.

Nguyễn Nhật Thi, 2007. Cá biển, Phần IV. 2, Sách đỏ Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội: tr. 319-372.

Nguyễn Nhật Thi, 2007. Cá biển, Phần IV. 2, Danh lục đỏ Việt Nam. NXB  Khoa học và Kỹ thuật Hà nội: tr. 140-158.

Nguyễn Văn Tiến, 2007. Rong lục (Chlorophyta) - Các taxon vùng biển Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. (Thực vật chí, tập 10), 280 trang.

Đàm Đức Tiến, 2007. Danh lục Đỏ Việt Nam. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 412 trang.

2008

Nguyễn Đăng Ngải (chủ biên), Hoàng Thị Hà, Đào Huy Giáp, 2008. San hô Vịnh Hạ Long. Nhà xuất bản Giáo dục, 74 trang.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Đặng Ngọc Thanh, 2008. Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng. Sách chuyên khảo, NXB KH tự nhiên và CN, Hà Nội, 293 trang.

Nguyễn Nhật Thi, 2008. Cá biển Việt Nam - Bộ cá vược. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội,  246 trang.

Nguyễn Văn Tiến, Từ Thị Lan Hương, 2008. Phương pháp nghiên cứu cỏ biển (Seagrass Research Methods). NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 102 trang (in press)

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net