Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 68- Ky yeu hoi thao ky niem 35 nam thanh lap VAST

Trần Đức Thạnh, Nguyễn  Hữu  Cử,  Trần Đình Lân     . NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀI  NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

 

Trần Đình Lân và Nguyễn Văn Thảo. Phân tích dữ liệu viễn thám về sử dụng đất phục vụ đánh giá môi trường chiến lược trong phát triển cảng biển: nghiên cứu ở Hải Phòng.Viện Tài nguyên và Môi trường biển. 246 Đà Nẵng, Hải Phòng.Email: lantd@imer.ac.vn

Đinh Văn Huy. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN VÙNG CỬA SÔNG BIÊN GIỚI KA LONG. Viện Tài nguyên và môi trường biển. huydv@imer.ac.vn

 

Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG SÔNG BẠCH ĐẰNG. Viện Tài nguyên và Môi trường Biển. 246 – Đường Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng.Email: trangct@imer.ac.vn

Nguyễn Đắc Vệ, Nguyễn Đức Cự, Bùi Văn Vượng.ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐỊA HÌNH VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH HÌNH THÁI. Viện Tài nguyên và Môi trường Biển. vend@imer.ac.vn / ndve.imer@gmail.com / nguyendacve@yahoo.com 

Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh. Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân và kẽm trong nghêu Bến tre (Meretrix. Lyrata) ở cửa sông Bạch Đằng, Hải phòng trong phòng thí nghiệmphòng Hóa học môi trường biển, Viện TN và Mt biển. Email: sinhlx@imer.ac.vn

 

Dương Thanh Nghị, Phạm Thị Kha, Cao Thị Thu Trang.            PHÂN BỐ PCBs TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM. Phòng Hóa Môi trường biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, số 246 Đà Nẵng, Hải Phòng; Email: nghidt@imer.ac.vn

Lưu Văn Diệu. Hiện trạng và xu thế biến động chất lượng nước hệ thống đầm phá  miền Trung Việt Nam. Viện Tài nguyên và Môi trường Biển. Email: dieulv@imer.ac.vn

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net