Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 21

1.                  Đinh Văn Huy, 2006. Chuyên đề: " Điều kiện tự nhiện vùng cửa sông Bachj Đằng".

2.                  Lăng Văn kẻn, 2007. Chuyên đề: Tài nguyên sinh vật khu vực cửa sông Bạch Đằng.

3.                  Trần Đình Lân, 2005. Dự án " Nâng cao năng lực Quản lý môi trường cảng và  đường thủy ở Việt Nam"; "Quy hoạch Môi trường và ISO 14001: Quy hoạch môi trường cho khu kinh tế tổng hợp Đình Vũ"; "Nâng cao năng lực và sử dụng các công cụ quản lý khoa học quản lý môi trường cảng ở Việt Nam và Campuchia" của ViệnTài nguyên và Môi Trường Biển hợp tác với Vương Quốc Bỉ.

4.                  Nippon koei Co., LTD, 2006. Dự án mở rộng cảng cái lân: " Báo cáo đánh giá tác động môi trường". Tháng 6, năm 1998.

5.                  Lê Xuân Sinh, 2006. Chuyên đề: " Điều kiện kinh tế xã hội vùng cửa sông Bạch Đằng".

6.                  Trần Anh Tú, 2006. Chuyên đề: " Điều kiện thuỷ văn và dòng triều  vùng cửa sông Bạch Đằng".

7.                  Cao Thu Trang, 2007. Đề tài: "Đánh giá khả năng tích tụ và phân tán các chất ô nhiễm vùng cửa sông ven biển Việt Nam". Chuyên đề: " Chất lượng nước vùng cửa sông Bạch Đằng".

8.                  Trần Đức Thạnh, 2006-2009. Đề tài: "Quy hoạch tổng thể các khu bảo tồn Biển, thành phố hải phòng đến năm 2020".

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net