Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 106

Bruce A. Ebersole, Mary A. Cialone, Mark D. Prater - Regional coastal processes

numerical modeling system. Report 1. RCPWAVE - a linear wave propagation model

for engineering use. Department of the Army, US Army Corps of Engineers, 71 ps.,

1986.

Nishamura H. – Numerical simulation of nearshore circulation – Proc. 29 J. Conf. on

Coast. Eng., JSCE, pp. 333 – 337, 1982.

Lê Phước Trình (chủ biên) – Nghiên cứu qui luật và dự đoán xu thế bồi tụ-xói lở vùng

ven biển và cửa sông Việt Nam - Báo cáo tổng hợp đề tài KHCN.06.08, 88 trg., 2000.

Lê Phước Trình - Hợp tác nghiên cứu hiện trạng và qui luật xói lở-bồi tụ bờ biển Việt

Nam - Báo cáo đề tài Hợp tác giữa Viện HDH VN và Viện HDHQG Ấn Độ - 72 trg.,

2003.

Lê Phước Trình, Nguyễn Kim Vinh - Chế độ gió và sóng vùng ven bờ Cửa Đại (Hội An)

T/c KH&CN Biển", T.3 , Số 2 , trg. 33 – 42, 2003.

Lê Phước Trình – Phân tích qui luật tác động gây xói lở-bồi tụ và biến động địa hình b

biển Việt Nam – 2011 (trong số này).

Giáo trình "Hình thái bbiển” trường Đại hc Thy Li.

DHI - Mike11 Introduction and tutorial, User manual and Reference manual, 2008.

Nguyn Vin Th. Báo cáo Tng kết đề tài khoa hc công nghcấp Nhà nước:

"Nghiên cu dbáo phòng chng st lbsông hthng sông min Trung”. B

Khoa hc và Công ngh. 2001.

Vũ Minh Cát. Báo cáo Tng kết đề tài khoa hc công nghcp B: "Nghiên cu các

gii pháp phòng tránh xói lvà bi lp ca sông Thu Bn – Vũ Gia”. BNông nghip

& PTNT. 2003.

Lê Đình Thành. Báo cáo Tng kết đề tài khoa hc công nghcấp Nhà nước: Nghiên

cứu đề xut gii pháp ổn định các ca sông ven bin min Trung. BKhoa hc và

Công ngh. 2009.

4. Binnie and Partners 1994. "Red river delta master plan – background report 1:

hydrology and meteorology volume 1: report” Snowy Mountains Engineering Corporation

ltd. AACM International Pty Ltd, Delft Hydraulics

Latteux B. 1994 "Technique for long-term morphological simulation under tidal

action”. National Laboratory of Hydraulics, France.

Maren V. D. S. 2004 "Morphodynamics of a cyclic protruding delta. The Red river

Vietnam” Doctor thesis, Royal Dutch Geographical Society, Faculty of Geosciences,

Utrecht University.

Hung N. M, Thuy D. L. and Dien D. C. (2005). "Storm wave modeling with SWAN.

Comparison of measurement data and modeling results for the storm Muifa 11/2004

Vietnam Journal of Mechanics Volume 27 Number 4, pp 229 -239.

Roelvink J. A., M. C. J. L. Jeuken, G Van Holland, S. G. J Aarninkhof and J. M. Stam

(2001) " Long term processed-based modeling of complex areas” Proceedings of Coastal

dynamics 2001, Lund Sweden 2001, pp 383 - 392

Zundel, A.K.(2000). "Surface-water modeling system reference manual”. Brigham

Young University, Environmental Modeling Research Laboratory. Provo UT.

Phạm Văn Ninh (2003). "Nghiên cứu cơ chế bi xói bbin khu vc châu thsông

Hng” Báo cáo tng kết đề tài nghiên cu cp Trung tâm Khoa hc Tnhiên và Công

nghQuc gia, Hà Ni, 12/2003.

Nguyn Mnh Hùng, Phạm Văn Ninh và Dương Công Điển (2005). "Mô hình tính cp

đồng thi các yếu tsóng, dòng chy và mực nước phc vnghiên cu biến động bbin

vùng châu thsông Hng”. Tuyn tp công trình – Hi nghkhoa học Cơ Thuỷ khí Toàn

quốc năm 2005. Hà Nội, 2005.

Adele M. Buttolph, Christopher W. Reed, Nicholas C. Kraus, Nobuyuki Ono, Magnus

Larson, Benoit Camenen, Hans Hanson, Ty Wamsley and Alan K. Zundel, 2006. "Twodimensional

depth-averaged circulation model CMS-M2D: Version 3.0, report 2, sediment

transport and morphology change” US Army Corporation of Engineer, Engineer Research

and Developing Center.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net