Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 55

Lê Quang Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Đức Cự, 2004. Kết quả bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng độc tính của xyanua đối với tôm rảo (Metapenaeus ensis) bằng thí nghiệm độc tố cấp tính. Tạp chí Thủy sản, số 3.

Nguyễn Chu Hồi và nnk, 2004. Lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch phát triển thuỷ sản. Tạp chí Thuỷ sản, số 4/2004, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi và nnk, 2004. Nuôi trồng thuỷ sản và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. Tạp chí Thuỷ sản, số 12/2004, Hà Nội.

Từ Thị Lan Hương, 2004. Biến động sinh khối và sinh sản của quần thể cỏ biển  Halophila ovalis Vịnh Hạ Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 5: tr. 51-58.

Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Nhật Thi, 2004. Đa dạng sinh học và tiềm năng nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển quần đảo Trường Sa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, số 4, tập 4: tr.47-64.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Cẩn, Đ.Đ. Nga, Đinh Văn Huy, 2004. Đặc điểm phát triển bờ và dao động mực nước biển Holocen ở khu vực Hải Phòng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 4, tập 4: tr. 25-42.

Trần Đức Thạnh, Trần Văn Trị, Lê Đức An, Lê Huy Anh, Waltham Tony, 2004. Hạ Long một di sản địa chất và địa mạo của thế giới. Di sản Văn Hóa, số 8: tr. 81-84.

Nguyễn Nhật Thi, Nguyễn Văn Quân, 2004, Đa dạng sinh học và tiềm năng nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển quần đảo Trừng Sa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 4 (T. 4): tr. 47-64.

Nguyễn Văn Tiến, 2004. Về giá trị đa dạng sinh học vịnh Hạ Long. Tạp chí  Di sản văn hoá, số 8: tr. 85-88

2005

Trần Văn Điện, Trần Đình Lân, Đỗ Thu Hương, 2005. Sử dụng tài liệu vệ tinh nghiên cứu phân bố và biến động hàm lượng Chlorophyll-a khu vực vịnh Bắc Bộ. Khoa học - Phụ trương Khí tương Thủy văn và Hải dương học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Đặng Diễm Hồng, Hoàng Thị Minh Hiền, Hoàng Lan Anh và Chu Văn Thuộc, 2005. Định loại loài tảo Prorocentrum sp. phân lập được ở thành phố Hải Phòng dựa vào trình tự nucleotit của các đoạn gien 18S rDNA và ITS1-5,8S-ITS2. Tạp chí Sinh học, 28(1): tr. 81-91.

Tran Dinh Lan, 2005. Systematic Approach to Study of Marine Resources in the Coastal Region of Hai Phong - Quang Ninh, VNU. Journal of Science, Natural Science and Technology, XXI (4): pp. 17-29.

Nguyễn Đăng Ngải, 2005. Xây dựng rạn san hô nhân tạo bằng phương pháp điện phân, giải pháp mới cho sự phục hồi rạn san hô bị suy thoái. Tạp chí biển Việt Nam, số 7/2005: tr.38-39.

Nguyễn Đăng Ngải, 2005. Khả năng thích ứng của một số loài san hô tạo rạn trong môi trường nước đục. Tạp chí biển Việt Nam, số 9/2005: tr.60-64.

Nguyễn Văn Quân, 2005. Một số vấn đề về sinh thái học còn bỏ ngỏ khi thiết lập các khu bảo tồn biển. Tạp chí Biển Việt Nam, số 8 & 9: tr. 35-39.

Nguyễn Văn Quân, 2005. Tại sao các rạn san hô vẫn tồn tại cùng với sự thay đổi khí hậu. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, số 3: tr.42.

Nguyễn Văn Quân, 2005. Nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 5, tập 2: tr.39-51.

Nguyễn Văn Quân, 2005. Thành phần loài và đặc trưng phân bố, sinh thái của quần xã cá rạn san hô tại các đảo Đá Tây, Tốc Tan, Sinh Tồn và Đá Nam, quần đảo Trường Sa. Tạp chí Thủy Sản, số 11:  tr. 25-31.

Nguyễn Văn Quân, Đỗ Văn Khương, Lại Duy Phương, 2005. Kết quả nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi cá rạn san hô ở khu vực Cát Bà và Cô Tô. Tạp chí Thủy sản, số 5:  tr.16-19.

Đỗ Công Thung và nnk., 2005. Sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào các mẫu sinh vật biển nhằm góp phần tìm kiếm các chất mới có khả năng điều trị ung thư. Tạp chí dược học, số 45 (345): tr. 12-15.

Nguyễn Văn Tiến, 2005. Suy thoái hệ sinh thái cỏ biển và đề xuất một số nhiệm vụ quản lí. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, số 1+2/ 2005: tr. 41-43

2006

Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hoài Nhơn, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Mạnh Thắng, 2006. Các vấn đề địa chất môi trường vùng bờ biển Việt Nam và giải pháp ứng xử. Phụ trương Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 1(T.6): tr. 25-41.  

Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Đình Hồng, 2006. Giá trị về an ninh, quốc phòng của hệ thống vũng-vịnh ven bờ biển Việt Nam. Phụ trương Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 1(T.6): tr. 55-68.

Từ Thị Lan Hương, 2006. Một cái nhìn tổng quan về cỏ biển cho các nhà quản lý. Tạp chí Bảo vệ Môi trường. Trang 19-21.

Lăng Văn Kẻn, Chu Thế Cường và Lê Quang Dũng, 2006. Một số dẫn liệu về động vật đáy trong thảm cỏ biển vùng biển Kiên Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương 1 (T. 7): tr. 94-100.

Trần Đình Lân, Luc Hens, 2006. Lồng ghép các yếu tố môi trường vào qui hoạch phát triển khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 6 (1): tr. 28-40.

Trần Đình Lân, 2006. Nghiên cứu xây dựng chỉ thị môi trường, sinh thái trong sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên biển vùng vịnh Hạ Long - Bái Tử Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Phụ trương 6 (1): tr. 15-24.

Tran Dinh Lan, 2006. Management for the natural environment inssues in the sea port areas of Vietnam. Journal of Marine Science and Technology, 4(T6), Ha Noi.

Nguyễn Đăng Ngải, 2006. Phát hiện mới về địch hại ăn san hô ở Cát Bà. Tạp chí biển Việt Nam, ISSN12/2006: tr14-15.

Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Nhật Thi, 2006. Tổng quan về thành phần loài và khả năng nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển quần đảo Trường Sa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 6, tập 1: tr. 108-115.

Nguyễn Văn Quân, 2006. Quản lý các khu bảo tồn biển trên cơ sở phát triển bền vững hệ sinh thái rạn san hô. Tạp chí Biển Việt Nam, số 3: tr. 27-30.

Nguyen Van Quan, 2006. Coral reef fishes in the marine area of Ba Mun Island, Quang Ninh Province. Journal of Coastal Marine Science, Vol.30 (1): pp. 252-256.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hửu Cử, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Thị Kim Anh, 2006. Phân loại và đăc điểm cơ bản của hệ thống vũng - vịnh ven bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 2(T.6): tr. 38-51.

1.                   

Trần Đức Thạnh, Lưu Văn Diệu, 2006. Những vấn đề môi trường nổi bật ở dải ven bờ biển phía tây vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương (2006): tr 3-12.

 

2.                   

Trần Đức Thạnh, 2006. Tổng quan về Môi trường cảng. Tạp chí Hàng hải, số 6.

 

3.                   

Trần Đức Thạnh, 2006. Sa bồi, tuyến luồng và vấn đề bảo vệ môi trường vùng nước cảng Hải Phòng. Tạp chí Hàng Hải, Việt Nam, số 8: tr. 40-43.

 

4.                   

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Thi Kim Anh, 2006. Phân loại và đặc điểm cơ bản của hệ thống vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 6, số 2: tr. 38-51.

 

Hoàng Thị Lan Anh, Đặng Diễm Hồng và Chu Văn Thuộc, 2006. Xây dựng cây phát sinh chủng loại của loài Pseudonitzschia sp. (G3) phân lập ở thành phố Hải Phòng dựa trên trình tự nucleotit của đoạn ITS1- 5,8 S-ITS2. Tạp chí Sinh học, 28(4): tr. 68-73.

Nguyễn Văn Tiến, 2006. Hệ sinh thái cỏ biển Việt Nam. Tạp chí Thuỷ Sản, số 11: tr. 33-36.

Cao Thị Thu Trang. 2006. Oil spills and clean-up costs. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương 4: tr. 104-118.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net