Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 18

1.        Lưu Văn Diệu, 2008. Phương pháp đánh giá tác động dầu tràn đến chất lượng môi trường nước các hệ sinh thái cửa sông,  rừng ngập mặn và cỏ biển. Báo cáo chuyên đề. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

2.        Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường Biển miền bắc, 1995-2009. Tập báo cáo quý và báo cáo tổng kết hàng năm. Tài liệu lưu giữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển.

3.        Lê Xuân Sinh, 2008. Ô nhim kim loi nng khi xy ra s c tràn du khu vc Ca đại, Hi An – Qung Nam. Báo cáo chuyên đề. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

4.        Cao Thị Thu Trang, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của sự cố tràn dầu đến chất lượng nước hệ sinh thái cửa sông – khu vực Cửa Đại (tỉnh Quảng Nam). Báo cáo chuyên đề. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

5.        Đỗ Công Thung và nnk, 2008. Điều tra, khảo sát, đánh giá thiệt hại về kinh tế, môi trường và ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu. Báo cáo tổng kết đề tài. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net