Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 73 -Tài liệu Huế

1.                  Bộ Thuỷ sản DANIDA/FSPS/SUMA. Tài liệu hội nghị tập huấn đánh giá tác động môi trường, tổ chức tại Cát Bà từ ngày 4 - 8/1/2005.

2.      Bộ KH & CN – UBND Thừa Thiên Huế, 2005. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. 419 trang. Huế 12/2005.

3.        Ceballos-Lascurain, L., 1996. Tourism, Ecotourism  and Protected Areas. IUCN, UK and Switzland.

4.        Clark J.R., 1996.  Coastal zone management handbook. Lewis Publisher,  New York.

5.      Nguyễn Hữu Cử, 2005. Tổng quan môi trường đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam. Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài đầm phá 14EE5. Lưu tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển.

6.        Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. Philippine Coastal Management Guidebook No. 3: Coastal Resource Management Planning. Coastal Resource Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines, 94 p.

7.      Lưu Văn Diệu, 2007. Status and change in the water quality of the Tam Giang-Cau Hai lagoon. Tạp chí Khoa học Công nghệ biển, phụ trương (2007), tr 20-28.

8.        Ebarvia M., 1998. Management option for coastal and marine resource protection.  Tropical coast. Vol.5, No.1. p.3-8.

9.        Four Township Water Resources Council, Inc., 2002. Four Township Environmental Carrying Capacity Study. Project No: 51830106, United State.

10.  Nguyễn Chu Hồi, Đỗ Nam, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Miên và nnk, 1996. Nghiên cứu khai thác, sử dụng hợp lý tiềm năng phá Tam Giang. Báo cáo khoa học đề tài  KT. ĐL. 95. 09. Lưu trữ tại Viện TN &MT Biển.

11.  Lê Văn Miên, 2001. Vấn đề nò sáo ở phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên huế, số 33

12.    IMO/FAO/UNESCO/WMO/IAEA/UN/UNEP, 1986. Environment capacity - An approach to Marine Pollution Prevention. Rome, Italia.

13.              JICA, 1999. Nghiên cứu quản lý môi trường Vịnh Hạ Long. Lưu trữ tại Viện TN&MTB.

14.    IMO/UNDP, 1995. Intergrated coastal management: Developing strategies for sustainable development of the Masan - Chinhae Bay Korea Worshop Procedings.

15.    IMO/UNDP, 1998. Environmental management spatial database of the Batangas Bay Region. Project. Ras/92/G34.

16.    IUCN, 2002. Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management, United Kingdom.

17.    Nippon Koei Co., Ltd, Metocean Co., Ltd, 1998. The study on environmental management for Ha Long Bay. Final Report.

18.    Paw J. N, Diamente D. A. D. 1995. Environment and enterprise: the case of Malacca strait. Tropical coast. v. 2. No1.

19.    Pido M. D., Hodgson G. 1991. The intergrated management plan for Ban Don Bay and Phangnga Bay, Thailand. Tropical coastal area management. Vol. 6. No3. Philippines.

20.    Sien, Chia Lin, 1992. Singapore's urban coastal area: Strategies for management. ICLARM, Coastal resources management project. Technical Pub. Series 9. P 1 - 100.

21.    Tiwi A. D. 2001. The practice of EIA and ICZM in Banten Bay. Indonesia. Proc. Global changes: Openscience Conferencer. Nertherland.

22.  Tuan Le Cong, Massimo Sarti, Alexandra Negri, 2008. Water quality of Tam Giang – Cau Hai lagoon system and environmental carrying capacity of concentrated aquaculture area in Sam Chuon lagoon, Viet Nam, PhD Thesis. Italy.

23.  Trần Hữu Tuyên, 2002. Mô phỏng đầu tiên cho dòng chảy bằng mô hình 2 chiều trong mùa khô của Tam Giang – Cầu Hai

24.  Trần Đức Thạnh và nnk, 1998. Đánh giá tiềm năng và đề xuất khu bảo vệ đất ngập nước hệ đầm phá Tam Giang -Cầu Hai.  Lưu trữ tại Viện TN &MT Biển.

25.  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Đỗ Đình Chiến, 2001. Tiến hoá và Động lực đầm phá. Đề tài nhánh thuộc dự án cấp nhà nước.  Nghiên cứu phương án phục hồi, thích nghi cho vùng cửa sông ven biển Thuận An - Tư Hiền và đầm phá Tam Giang - Cầu  Hai. Lưu trữ tại Viện TN &MT Biển.

26.    Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, 2009. Kiểm kê đánh giá các khu vực, đối tượng có giá trị kỳ quan thiên nhiên, di sản tự nhiên ở vùng biển và ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2007-2008

27.    Trần Đức Thạnh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Vũ Thị Lựu, 2010. Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững khu vực Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long. Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh

28.    Đỗ Công Thung và nnk, 2008. ‘Tài nguyên và Môi trường đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”. Dự án IMOLA Huế GCP/VIE/029/ITA

29.              Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Lương Hiền, Phạm Đình Trọng, Trần Đức Thạnh và nnk, 2001. Điều tra khảo sát các bãi giống, bãi đẻ của các loài thuỷ sản kinh tế hệ đầm phá Thừa Thiên - Huế và đề xuất các giải pháp bảo vệ. Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lưu trữ tại Viện TN &MT Biển.

30.              Hoàng Dương Tùng, 2004. Sử dụng công cụ toán học đánh giá khả năng chịu tải ô nhiễm Hồ Tây làm cơ sở xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển Hồ Tây trong tương lai. Luận án tiến sỹ khoa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

31.              Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa, Dương Thanh Nghị, 2007. Đánh giá sức tải môi trường đảo Cát Bà và đề xuất giải pháp phát triển bền vững. Đề tài cấp thành phố Hải Phòng.

32.    Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Mạnh Thắng, Lê Xuân Sinh, Vũ Thị Lựu, 2010. Thử nghiệm đánh giá sức tải môi trường sông Bạch Đằng và sử dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

33.              UNEP, 1984. Pollutants from land-based sources in the Mediteranean. UNEP Regional seas Reports and studies, No. 32.

34.    Viện Nghiên cứu Hải sản, 2005. Nghiên cứu sức tải, khả năng tự làm sạch của một số thuỷ vực nuôi cá lồng bè, làm cơ sở phát triển hợp lý nghề nuôi hải sản ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. Lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hải sản.

Wasington State Department of Ecology, 1999. Snohomish River Estuary Total Maximum Daily Load. Submittal Report. 
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net