Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 180 - Viên nghiên cứu Hải Sản

1. Nguyễn Văn Lệ và ctv (2006), Nghiên cứu độc tính cá nóc và các giải pháp xử lý chế biến, quản lý từ khâu khai thác đến khâu tiêu thụ cá nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học, Bộ Thuỷ sản.

2. Chen C. Y., Chou H. N. (1998), "Detection of tetrodotoxin by high performance liquid chromatography in lined-moon shell and puffer fish”, Acta Zoologica Taiwanica, 9 (1), pp. 41-48.

3. Mosher, H. S. (1986), "The chemistry of tetrodotoxin”, Tetrodotoxin, saxitoxin, and the molecular biology of the sodium channel, New York Academy of Sciences, Vol 479, pp. 32-42.

4. Yamashita, M. Y. (2001), "Chemistry of puffer fish toxin”, J.Toxicol – Toxin Reviews, 20 (1), pp. 51-66.

5. Yotsu M., Endo A., Yasumoto T. (1989), "An improved tetrodotoxin analyzer”, Agric. Biol. Chem. Vol.53, pp. 893-895.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net