Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 44

Đỗ Công Thung, 2003. Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học phục vụ nuôi trồng hải sản và phát triển du lịch Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng - Quảng Ninh). Các kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, năm 2003: tr. 56-57.

Nguyễn Văn Tiến, 2003. 45 năm hoạt động và phát triển của Phân Viện Hải dương học tại Hải Phòng (1959-2004). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 5-19.

Nguyễn Văn Tiến, 2003. Researches in distribution of Vietnamese Seagrasses. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 66-88.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, 2003. Một số kết quả nghiên cứu trồng phục hồi cỏ biển ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 262-268.

Pham Huy Tien, Tran Duc Thanh, Bui Hong Long, Nguyen Van Cu, 2003. Coastal erosion and sedimentation in VietNam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 20-33.

Cao Thị Thu Trang, Dương Thanh Nghị, 2003. Hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ trong nước biển ven bờ phía bắc Việt Nam năm 2002. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 207-217.

2004

Do Trong Binh, Do Dinh Chien, 2004. Oil spill simulation in Ha Long Bay using the Delft3D model. Marine Resources and Environment, TOME XI. Special collection of research works supported by SIDA/SAREC Sweden. Science and Technics Publishing House. Page 167-180.

Nguyen Huu Cu, Nguyen Ngoc, 2004. Foraminifera in surface bottom sediments in the Ha Long bay, Quang Ninh province, Vietnam. Marine Resources and Environment, TOME XI. Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 105-114.

Tran Van Dien, Tran Dinh Lan, Do Thu Huong, 2004. Integrated Numerical and Spatial Models for Oil Pollution Risk Zoning in Ha Long Bay. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 227-240.

Nguyen Thi Phuong Hoa, 2004. Marine Sediment Quality in the Northern Coastal Zone of Vietnam. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House.

Lang Van Ken, Dam Duc Tien, Dautova T. N. & Yu. Ya. Latypov, 2004. Sedimentation and water exchange on coral reefs in Ha Long - Cat Ba area, Quang Ninh province, North Viet Nam. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 181-193.

Tran Dinh Lan, 2004. Characterisation of Marine Resources in the Coastal Region of Hai Phong - Quang Ninh. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 19-37.

Tran Dinh Lan, Nguyen Chu Hoi, 2004. Key achievements in capacity building for the study of the marine and coastal environment under the support of Sida/SAREC, Sweden. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 7-18.

Trần Đình Lân, 2007. Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường. Luận án tiến sỹ địa lý. Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 142 trang.

Đỗ Nam, Nguyễn Việt, Trương Đình Hùng, Trần Đức Thạnh, và nnk., 2004. Đặc điểm khí hậu - thuỷ văn Thừa Thiên Huế. NXB Thuận Hoá, Huế: tr. 1-156.

Nguyen Dang Ngai, 2004. Causes of coral degradation and solutions for protection, rehabilitation of coral reefs in Ha Long - Cat Ba. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 213-226.

Tran Duc Thanh, Tran Dinh Lan, Dang Hoai Nhon, Nguyen Thi Kim Anh, 2004. An overview ò the geological values and sedimentary environment of Ha Long Bay. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 38-64.

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thanh Sơn, 2004. Vài nét tổng quan về địa mạo bờ và vấn đề quản lý dải ven bờ Việt Nam. Tuyển tập công trình khoa học chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam lần thứ IV. Hà Nội 17/11/2004: tr. 31-42.

Nguyễn Văn Thảo, 2004. Monitoring and Predicting the Thuan An Inlet Movement with Remote Sensing and GIS Technology. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 145-150.

Tran Duc Thanh, Tran Dinh lan, Dang Hoai Nhon, Nguyen Thi Kim Anh, 2004. An Overview of the geological values and sedimentary environment of Ha Long Bay. Marine Resources and Environment, TOME XI, Vietnam Science and Technology Publishing House: pp. 38-64.

Nguyễn Thị Thu, 2004. Động vật phù du vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học đề tài Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 136-147.

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net