Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 102

Blumberg, A.F. and G.L. Mellor, "A Description of a Three-Dimensional Coastal

Ocean Circulation Model," In: Three-Dimensional Coastal Ocean Models, N.Heaps,

Ed., 1-16, American Geophys. Union, 1987.

Coo. Mellor, G.L. and A.F. Blumberg, "Modeling Vertical and Horizontal Viscosity

and the Sigma rdinate System," Mon. Wea. Rev., 113, 1379-1383, 1985.

Durran, Dale R (2002). Numerical methods for wave equations in geophysical fluid

dynamics, Spinger publishers New York. Berlin. Heidelberg. Barcelona. Budapest.

Hong Kong. London. Milan. Paris. Singapore. Tokyo.

VREUGDENHIL, C.B (1998), Numerical Methods for Shallow – Water Flow,

Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

13. K. Barthel, et al., "Modelling the circulation on the continental shelf of the province

Khanh Hoa in Vietnam”. Journal of Marine Systems 77(1-2), p. 89-113 (2009).

14. T. Pohlmann, "A Three Dimensional Circulation Model of the South China Sea", in

Elsevier Oceanography Series, J.C.J. Nihoul and B.M. Jamart, Editors., Elsevier. p.

245-268 (1987).

15. V.L. Meccia, et al., "Sea surface height variability in the Rio de la Plata estuary from

synoptic to inter-annual scales: Results of numerical simulations”, Estuarine, Coastal

and Shelf Science 85(2), p. 327-343 (2009).

Z. Kowalik, T.S. Murty, "Numerical Modeling of Ocean Dynamics”. Advanced Series

of Ocean Engineering 5, World Scientific, pp. 481 (1993).

Bùi Hồng Long và Trần Văn Chung, "Nghiên cứu chế độ dòng dư tại vùng biển Nam

Trung Bộ Việt Nam". Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 2009, 4(9), trang 05-24.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, "Đặc điểm khí hậu và thủy văn tỉnh

Khánh Hòa", Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa, 2004, 155 trang.

B. Mayer, et al., "What is driving the ITF? An illumination of the Indonesian

throughflow with a numerical nested model system”, Dynamics of Atmospheres and

Oceans 50(2), p. 301-312 (2010).

C. Schrum, "Thermohaline stratification and instabilities at tidal mixing fronts: results

of an eddy resolving model for the German bight”. Continental Shelf Research 17, p.

689-716 (1997).

C.G. Simionato, et al., "A numerical study of the barotropic circulation of the Río de la

Plata estuary: sensitivity to bathymetry, the Earth's rotation and low frequency wind

variability. Estuarine”, Coastal and Shelf Science 61(2), p. 261-273 (2004).

D. Hainbucher, et al., "Transport of conservative passive tracers in the North Sea: first

results of a circulation and trasport model", Continental Shelf Research 7, p. 1161-

1179 (1987)

D. Hainbucher, J.O. Backhaus, "Circulation of the eastern North Atlantic and northwest

European continental shelf-a hydrodynamic modelling study”, Fish. Oceanogr.

Trasnl. 8 (Suppl. 1), p. 1-12 (1999).

D. Huang, "Modelling studies of barotropic and baroclinic dynamics in the Bohai Sea”.

Rep. Centre Mar. Clim. Res. 17, p. 1-126 (1995).

F.E. Alvarez, et al., "A Description of the Tides in the Eastern North Atlantic”, Progress

in Oceanography 40, p. 217–244 (1997).

H. Luthardt, "Analysis of the sea surface air pressure and wind fields from routine

observations in the North Sea (in German)”. Hamburger Geophysikalische

Einzelschriften, Helf 83 (1987)

I.H. Harms, P.P. Povinec, "The outflow of radionuclides from Novaya Zemlya bays -

modeling and monitoring strategies”, The Science of The Total Environment 237-238,

p. 193-201 (1999).

 

J.O. Backhaus, "A semi-implicit scheme for the shallow water equations for application

to shelf sea modelling". Continental Shelf Research, 2(4): p. 243-254 (1982).

Middleton, G. V., Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 21, 89 (1993)

Garvine, R. W., and Monk, J. D., J. Geophys. Res., 79 (15), 2251 (1974)

Allen, J. R. L., J. Sediment. Petrol., 41, 97 (1971)

Simpson, J. E., Annual Reviews in Fluid Mechanics, 14, 213 (1982)

Kneller, B., and Buckee, C., Sedimentology, 47 (Suppl. 1), 62 (2000)

Goodbred, Jr., S.L., Encyclopedia of Ocean Sciences, Academic Press, 1965 (2001)

Kineke, G.C. et. al., Continental Shelf Research, 20 (16), 2239 (2000)

Dương Ngọc Hải và Nguyễn Tất Thắng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 3, (2011)

Van Maren DS, Hoekstra P, Continental Shelf Research, 25, 503 (2005)

Van Maren DS, Journal of Asian Earth Sciences, 29, 508 (2007)

Van Maren DS, Hoekstra P, "Cyclic development of a wave-dominated delta”, Institute

for Marine and Atmospheric Research Utrecht (IMAU), Utrecht University, Utrecht,

The Netherlands.

Đỗ Minh Đức, "Biến động đường bờ biển đồng bằng sông Hồng: Hiện trạng, nguyên

nhân và một số giải pháp phục vụ khai thác hợp lý quỹ đất ven biển”, Bộ môn Địa kỹ

thuật & Địa môi trường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Phạm Quang Sơn, Tạp chí Địa chất, Serial A, 295, 125 (2006)

http://www.abdn.ac.uk/engineering/research/envhrg/facilities.php

Hamrick, J.M. (1996), "User’s Manual for the EFDC”, Special Report No. 331 in

Applied Marine Science and Ocean Engineering, Virginia Institute of Marine Science.

Hamrick, J.M., (1992), "A Three-Dimensional EFDC Code: Theoretical and

Computational Aspects”, Special Report No. 317 in Applied Marine Science and

Ocean Engineering, Virginia Institute of Marine Science, Gloucester Point, VA. 64pp.

Phạm Đức Thắng và Vũ Đình Hùng, Tạp chí NN và PTNT, 1, (2005)

Nguyễn Văn Hoàng và Trần Văn Hùng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 25, 19 (2009)

Paul Craig Michael và Nguyễn Văn Hoàng (2011), "Đánh giá vận chuyển bùn cát sông

Hồng đoạn Đan Phượng-Vạn Phúc bằng mô hình thủy lực-môi trường EFDC”, Báo

cáo đề tài nghiên cứu khoa học - Viện Thủy công.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net