Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 11

1.                  Trần Đức Thạnh và nnk, 2004. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài: "Đánh giá tổng quan tiềm năng sử dụng, quản lý đất ngập nước ven biển Hải Phòng, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý”. Lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

2.                  Tổng cục Khí tượng - Thủy văn, 1988. Khí tượng thủy văn vùng biển Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

3.                  Trần Đức Thạnh, 2003. Đánh giá tổng quan tiềm năng sử dụng quản lý đất ngập nước ven biển Hải Phòng đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý. Tài liệu lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

4.                  Trung tâm Quan trắc Môi trường Hải Phòng, 2007. Tập số liệu Quan trắc chất lượng nước sông Giá.

5.                  Trung tâm  Quan trắc Môi trường Hải Phòng, 2006-2007. Báo cáo quan trắc phân tích định kỳ khu vực Minh Đức, Thủy nguyên -Hải phòng.

6.                  Tiêu chuẩn Việt Nam, 2005. Tuyển tập 31 tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng.

7.                  UBND quận huyện Thuỷ Nguyên, 2005. Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020.

8.                  UBND Thành phố Hải Phòng, 2006. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020. 

9.                  Vũ Duy Vĩnh, 2007. Mô phỏng quá trình lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tuyển tập các bài báo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Môi trường, lần thứ I (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam). Nhà xuất bản Bách khoa - Hà Nội. Trang 290 - 298.

10.              Nguyễn Văn Viết, 1984. Đặc điểm khí tượng vùng biển Việt Nam. NXB Bộ tư lệnh Hải quân.

11.              Viện Quy hoạch Hải Phòng, 2006.  Báo cáo Quy hoạch khu công nghiệp Bến Rừng đến năm 2020.

12.              Nguyễn Xiển, Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1968. Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

13.              www. haiphong.org.gov/ htlm.32

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net