Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 78- Nguyen Van Thao

1.                 Nguyễn Văn Thảo, 2010. Remotely sensed data ananlysis of landuse for strategic environment assessment of sea port development: case study of haiphong, vietnam. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hà Nội. Tháng 10/2010

 

2.                 Nguyễn Văn Thảo, 2010. Tác động của hồ chứa thượng nguồn đến bồi tụ và xói lở các vùng cửa sông ven bờ Bắc Bộ. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ 5.

 

3.                 Nguyễn Văn Thảo, 2010. Nghiên cứu tác động của hồ chứa thượng nguồn đến biến động đường bờ biển châu thổ sông Hồng. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hà Nội. Tháng 10/2010

 

4.                 Nguyễn Văn Thảo, 2010. Xây dựng bản đồ và xác định diện tích ao nuôi tôm Sú bỏ hoang của các tỉnh ven biển bằng tư liệu viễn thám. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hà Nội. Tháng 10/2010

 

5.                 Nguyễn Văn Thảo, 2009. Monitoring Coastline changes in the Red River Delta, Vietnam. JSPS and CCOP/GSJ Joint Seminar on Coastal Erosion in Delta. Bangkok, Thái Lan. 1 - 7 tháng 11 năm 2009.

 

6.                 S Nguyễn Văn Thảo, 2010. tudy on effect of upland reservoirs to morphological change of coastal Red river delta by using remote sensing data. JSPS and CCOP/GSJ Joint Seminar on Monitoring and Evaluating Coastal Erosion in Deltas. Hải Phòng, Việt Nam. 24 - 29 tháng 11 năm 2010

 

7.                 Nguyễn Văn Thảo, 2010. Assessing Damage of flood by using ALOS data in Thua Thien - Hue ProvinceVietnam. The 4th Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes for Alos Science Program. Tokyo, Nhật Bản. 15 - 17 tháng 11 năm 2010

 

8.                 Nguyễn Văn Thảo, 2009. Nghiên cứu phân bố san hô vùng đảo Cồn Cỏ bằng tư liệu viễn thám. Tạp trí khoa học và công nghệ biển. Phụ trương 1, 2009. Trang 284 – 295.

 

9.                 Nguyễn Văn Thảo, 2008.Giám sát biến động bồi tụ xói lở khu vực cửa Thận An bằng tư liệu viễn thám. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XIII, trang 60 – 72.

 

10.             Nguyễn Văn Thảo, 2008. Viễn thám và GIS góp phần quản lý bền vững vùng bờ biển Thuận An, Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XIII, trang 72 – 83

 

11.             Nguyễn Văn Thảo, 2009. Đánh giá biến động vùng đất ngập triều ven bờ Bắc Bộ giai đoạn 1998 - 2008 bằng tư liệu viễn thám. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XIV, trang 151 – 159.

 

12.             Nguyễn Văn Thảo, 2010. Triển khai mô hình "Thỏa thuận vùng bờ biển", Sáng kiến hợp tác giữa Hải Phòng và Brest (Cộng hòa Pháp). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XV, trang 21 - 31

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net