Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 43

Cao Thu Trang, Lưu Văn Diệu, Phạm Văn Lượng, Vũ Thị Lựu, Nguyễn Mai Anh, Dương Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Tuyền, 2002. Một số đặc điểm chất lượng nước vùng biển ven bờ Tiên Lãng - Hải phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 88-102.

Trần Anh Tú, Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Thọ Sáo, 2002. Áp dụng mô hình SBEACH tính toán biến dạng địa hình đáy khu vực phía nam đảo Cát Hải Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 23 - 32.

2003

Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú, Vũ Duy Vĩnh, Đỗ Trọng Bình, Nguyễn Thọ Sáo, 2003. Nghiên cứu ứng dụng mô hình GENESIS để dự báo biến đổi đường bờ tại Cát Hải. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 192-206.

Nguyen Huu Cu, Nguyen Ngoc, Tran Duc Thanh, Dinh Van Huy, Nguyen Quang Tuan, Nguyen Vu Tuan, Nguyen Thi Phuong Hoa, Nguyen Thị Kim Anh, Dang Hoai Nhon, 2003. Geolo0gical environment of the Tienyen-Hacoi bay. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 54-66.

Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Vũ Tuấn, Nguyễn Quang Tuấn, Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Văn Vượng, 2003. Cấu trúc và tiến hóa địa chất vùng bãi bồi ven biển Nghĩa Hưng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 89-105.

Chu Thế Cường, 2003. Hiện trạng và các mối đe dọa đối với rùa biển tại quần đảo Trường Sa (Việt Nam). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 254-261.

Trần Văn Điện, Đỗ Thu Hương, 2003. Kết quả bước đầu xây dựng mô hình GIS đánh giá nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng khu vực vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 300-307.

Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo, 2003. Sử dụng tư liệu viễn thám lập bản đồ và đánh giá biến động đầm nuôi khu vực Đình Vũ - Cát Hải - Phù Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 300-307.

Đỗ Thị Thu Hương, 2003. Kết quả bước đầu ứng dụng GIS đánh giá nguy cơ ô nhiễm dầu trong nước Vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 292-299.

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, Đỗ Đình Chiến, Bùi Văn Vượng, 2003. Đặc trưng hình thái - động lực và biến dạng bờ Hải Hậu, Nam Định. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 106-125.

Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu Văn Thuộc, 2003. Đa dạng sinh học quần xã Thực vật phù du vùng đất ngập nước triều Tiên Lãng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 218-231.

Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu Văn Thuộc, Vũ Thị Lựu, 2003. Một số dẫn liệu về ảnh hưởng của các muối dinh dưỡng (PO43-, NO3-) đối với  mật độ tế bào quần xã thực vật phù du tại Vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr.  182-191.

Trần Đình Lân, Đàm Xuân Dầu, Trần Văn Điện, 2003. Ứng dụng tư liệu viễn thám nghiên cứu biến động lòng sông tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 318-329.

Trần Đình Lân, 2003. Một số kết quả sử dụng tư liệu viễn thám trong nghiên cứu quản lý tổng hợp vùng đầm phá ven bờ Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 269-278.

Nguyễn Ngọc, Đào Thị Miên, Nguyễn Hữu Cử, 2003. Tiến hóa cổ địa lý đảo Cù Lao Chàm (thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam) trong Neogene - Đệ Tứ. Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, tập 7, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 215-223.

Trần Thị Oanh, Trần Văn Điện, 2003. Sử dụng tư liệu viễn thám và GIS nghiên cứu môi trường địa chất hiện đại vụng cửa sông Bạch Đằng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 308-317.

Trần Đức Thạnh, Đỗ Đình Chiến, 2003.  Bước đầu đánh giá tác động của hồ Hoà Bình đối với nguồn lợi cá biển ven bờ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 139-160.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Văn Tiến, 2003. Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa. Nghiên cứu Huế, Trung tâm Nghiên cứu Huế, tập 3: tr. 124-167.

Tran Duc Thanh, 2003. Researches in estuarine environment and ecosystem of Red River: an overview on activities and results. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 34-53.

Nguyễn Thị Thu, 2003. Động vật nổi trên rạn san hô vùng biển Đông Bắc Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 10, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 240-254.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net