Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

cong bo 7

1.                  Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Thảo, Atilio Francois, Gael Durand, 2011. Nghiên cứu môi trường vùng bờ biển Hải Phòng trong khuôn khổ hợp tác giữa hai thành phố Hải Phòng và Brest. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 320-329

 

2.                   Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh, 2011. Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh ở ven biển Hải phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Kỷ yếu hội thảo thân mềm toàn quốc 2011.

 

3.                  Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh, Đậu Văn Thảo, 2011. Study on growth of hard clam (meretrix lyrata) and its environmental indication in BachDang estuary. Kỷ yếu HT ĐDSH vùng duyên hải VN "Coastal marine biodiversity and bioresources of vietnam and djacent areas to the south china sea”, on 24-25, 11/ 2011.

 

4.                   Trần Đình Lân, Luc Hens, 2011. Từ Hợp tác Việt Nam – Bỉ hướng tới cộng tác với Liên minh Châu Âu trong nghiên cứu môi trường vùng ven biển. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 330-340.

 

5.                   Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Phương Hoa, 2011. Đánh giá nhanh nguồn thải lục địa tác động đến môi trường biển. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 8-14.

 

6.                   Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Duy Vĩnh và Dương Thanh Nghị, 2011. Hiện trạng môi trường và các nguồn ô nhiễm vùng bờ biển Hải Phòng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V 69-73.

 

7.                   Trần Đình Lân, Đỗ Thị Thu Hương, Cao Thị Thu Trang và Luc Hens, 2011. Xây dựng một số công cụ khoa học hỗ trợ quản lý môi trường cảng biển ở bán đảo Đông Dương. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 364-372.

 

8.                   Nguyễn Đắc Vệ, Nguyễn Đức Cự, 2011. Đánh giá biến động địa hình vùng cửa sông Bạch Đằng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 569-575.

 

9.                   Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Đình Lân, 2011. Tự động hóa các bước phân tích không gian trong phân vùng ô nhiễm vùng nước ven bờ Hải Phòng bằng GIS. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 380-387.

 

10.               Đỗ Công Thung, 2011. Đa dạng sinh học và tiềm năng xây dựng khu bảo tồn biển quần đảo Trường Sa. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

 

11.               Đỗ Công Thung, 2011. Phát triển nguồn lợi thân mềm Vịnh Bắc Bộ. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

 

12.               Nguyễn Đăng Ngải, 2011. Sự đa dạng và đặc trưng phân bố của san hô cành quần đảo Trường Sa. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V.

 

13.               Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh, 2011. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của loài nghêu ở cửa sông bạch đằng và ý nghĩa cảnh báo môi trường. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 269-275.

 

14.               Cao Thị Thu Trang, Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Vĩnh, Vũ Thị Lựu, 2011. Một số đề xuất trong bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 457-464.

 

15.              Phạm Thị Kha, Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu, Jean-Pascal Torréton, Chu Văn Thuộc, 2011. Biến động hàm lượng amoni khu vực cửa sông Bạch Đằng. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 100-106

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net