Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 69 - Báo cáo tập sự

 

 1. Lê Văn Nam, 2011. Báo cáo tập sự: " Phương pháp xác định dư lượng 2,4 - D trong nước và trầm tích biển tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển”. Lưu trữ thư viện IMER. Contact: namlv@imer.ac.vn.

 

 1. Đặng Đỗ Hùng Việt, 2010. Báo cáo tập sự: "Thành phần cá con, phân bố và mật độ trứng cá, cá con  nhóm cá rạn san hô khu vực Hải Vân – Sơn Trà.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Đoàn Thị Nhinh, 2010. Báo cáo tập sự: "Bước đầu thuần hóa, nuôi sống và theo dõi tăng trưởng của cá Hoàng Đế trong bể nuôi nhân tạo có hệ thống lọc sinh học .....  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Đặng Đỗ Hùng Việt, 2010. Báo cáo tập sự: "Thành phần cá con, phân bố và mật độ trứng cá, cá con  nhóm cá rạn san hô khu vực Hải Vân – Sơn Trà.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Phạm Thị Kha, 2010. Báo cáo tập sự: "Xác định PAHs trong trầm tích biển ven bờ HP bằng phương pháp sắc ký.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Nguyễn Minh Hải, 2010. Báo cáo tập sự: "Nghiên cứu hiện tượng nước dâng vùng biển Hải Phòng.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Nguyễn Đức Vệ, 2010. Báo cáo tập sự: "Nghiên cứu mô hình số độ cao DEM khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Hoàng Thị Chiến, 2010. Báo cáo tập sự: "Lượng giá kinh tế một số hệ sinh thái ven bờ Cát Bà _Hải Phòng .  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Cao Văn Lương, 2010. Báo cáo tập sự: "Nhận dạng các loài cỏ biển Việt Nam và phân bố của chúng ở một số vùng trọng điểm”. Lưu trữ thư viện IMER. Contact: luongcv@imer.ac.vn.

 

 1. Đào Thị Ánh Tuyết, 2009. Báo cáo tập sự: "Nghiên cứu nuôi giả, thăm dò khả năng phát dục và sinh sản của cá Mao Tiên  trong bể nuôi nhân tạo.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Nguyễn Thị Thu Hà, 2009. Báo cáo tập sự: "Tự động hóa các bước phân tích không gian trong phân vùng ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy vùng ô nhiễm ven bờ Hải Phòng bằng công cụ GIS.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Đinh Văn Nhân, 2009. Báo cáo tập sự: "Bước đầu tìm hiểu sự phân bố, biến động của một số nhóm động vật phù du... tại trạm quan trắc phía Bắc.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Nguyễn Thị Thu Hà, 2009. Báo cáo tập sự: "Tự động hóa các bước phân tích không gian trong phân vùng ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy vùng ô nhiễm ven bờ Hải Phòng bằng công cụ GIS.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 

 1. Phạm Hải An, 2009. Báo cáo tập sự: "Nghiên cứu ứng dụng, đánh giá mô hình không khí ....  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Vũ Mạnh Hùng, 2009. Báo cáo tập sự: "Nghiên cứu thành phần loài, phân bố thực vật ngập mặn khu vực Tiên Yên – QN.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Lê Xuân Sinh, 2006. Báo cáo tập sự: " Áp dụng phương pháp trắc quang metylen xanh để xác định sunfua trong nước đầm nuôi thủy sản nước lợ khu vực đường 14 Đồ Sơn Hải Phòng . Lưu trữ thư viện IMER. Contact : sinhlx@imer.ac.vn.

 

 1. Phạm Thế Thư, 2006. Báo cáo tập sự: "Ảnh hưởng của môi trường tới sự phát triển của tảo .... trong điều kiện phòng thí nghiệm.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Trần Mạnh Hà, 2004. Báo cáo tập sự: "Bước đầu tìm hiểu thành phần loài thân lỗ tại khu vực Vịnh Hạ Long.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Nguyễn Mai Lựu, 2004. Báo cáo tập sự: "Đặc điểm hình thái tôm biển và phân bố khu vực Hải Vân – Sơn Trà.  Lưu trữ thư viện IMER. Đỗ Thị Thu Hương, 2003. Báo cáo tập sự: "Tiếp cận công cụ GIS đánh giá nguy cơ ô nhiễm dầu trong nước Vịnh Hạ Long.  Lưu trữ thư viện IMER. Nguyễn Mai Lựu, 2004. Báo cáo tập sự: "Đặc điểm hình thái tôm biển và phân bố khu vực Hải Vân – Sơn Trà.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Đặng Hoài Nhơn, 2003. Báo cáo tập sự: "Sử dụng phương pháp phân tích cơ học và khoáng vật nặng vào nghiên cứu quá trình trầm tích ven biển VN.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Vũ Duy Vĩnh, 2003. Báo cáo tập sự: "Tính toán và dự báo các đặc trưng sóng vùng ven biển Hải Hậu và tác động của sóng đến bờ biển.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Đỗ Thị Thu Hương, 2003. Báo cáo tập sự: "Tiếp cận – sử dụng công cụ GIS đánh giá nguy cơ ô nhiễm dầu trong nước vịnh Hạ Long.  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 1. Đỗ Mạnh Hào, 2002. Báo cáo tập sự: "Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm sú tại xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy đến ảnh đến môi trường bằng chất chỉ thị coliform...  Lưu trữ thư viện IMER.

 

 

 

 

 

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net