Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 194

STT 
 Tiêu đềTrang
1
Dương Ngọc Hải, Nguyễn Tất Thắng. Một số thí nghiệm về dòng chảy river plume
Experiments and analyses of small scale river plumes in laboratory
01
2
Nguyễn Thị Thu Huyền, Trương Đại Dương, Lại Thuý Hiền. Vi khuẩn khử sunphat ưa ấm sử dụng dầu thô Desulfovibrio desulfuricans ĐH3P phân lập từ giếng khoan dầu khí mỏ Đại Hùng, Vũng Tàu
Crude oil-ultilizing strain Desulfovibrio desulfuricans DH3P, a mesophilic sulfate-reducing bacterium isolated from Daihung oil field, Vungtau
21
3
Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy. Ảnh hưởng của các nguồn thải đến môi trường nước đầm Thị Nại
Impacts of waste sources on water environment of Thi Nai lagoon, Binh Dinh
35
4
Vũ Thanh Ca, Phạm Văn Hiếu, Cao Văn Lương, Đàm Đức Tiến. Áp dụng thử nghiệm phương pháp đánh giá định lượng tiềm năng bảo tồn hệ sinh thái cỏ biển ở ven đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
Application of a quantitative assessment method for the conservation potential of the seagrass ecosystem in a pilot study at Ly Son islands, Quang Ngai
47
5
Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Minh Hào, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Thược. Thực vật nổi (phytoplankton) vùng biển phía Tây vịnh Bắc bộ và phụ cận
Phytoplankton in the western area of Tonkin Gulf and adjacent areas
57
6
Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Chí Công, Dư Văn Toán. Mô hình chu trình chuyển hoá Nitơ trong hệ sinh thái biển áp dụng cho vùng biển vịnh Bắc bộ
A model on nitrogen transformation cycle in marine ecosystem applied in Gulf of Tonkin
75
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net