Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 39

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, 1998. Kết quả bước đầu sử dụng tài liệu ảnh vệ tinh nghiên cứu phân bố cỏ biển, rong biển và san hô ở miền Trung Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 94-102.

Trần Đức Thạnh, 1998. Một số đặc điểm địa chất đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 93-103.

Trần Đức Thạnh, 1998. Động lực bồi tụ, xói lở bờ và sự thay đổi hình dạng đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 251-257.

Trần Đức Thạnh, 1998. Kết quả khảo sát bước đầu nước ngầm đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 218-226.

Trần Đức Thạnh, 1998. Lịch sử địa chất Vịnh Hạ Long, NXB Thế Giới, Hà Nội: tr. 1- 94.

Đỗ Công Thung, 1998. Động vật đáy trong thảm cỏ biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 191-198.

Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thi Minh Huyền, Yoshida M., Fukuyo Y., Kotaki Y., Sato S., Ogata T. and Koike K. 1998. Bước đầu nghiên cứu về tảo biển độc hại ở vùng cửa sông, ven biển miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 155-166.

Nguyễn Văn Tiến, 1998. Tiếp cận quản lý hệ sinh thái cỏ biển ở Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 220-229.

Nguyễn Văn Tiến, 1998. Thành phần loài và phân bố của cỏ biển ở Quảng Ninh. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 183-190.

Trần Anh Tú, 1998. Áp dụng mô hình số trị hai chiều tính toán dao động mực nước và dòng chảy tại vịnh Quy Nhơn. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 148-154.

1999

Nguyễn Hữu Cử, 1999. Tổng quan tình hình nghiên cứu tài nguyên và môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 6, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 126-142.

Nguyễn Hữu Cử , 1999. Địa chất môi trường trong đánh giá tác động môi trường. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 6, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 143-151.

Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Ngọc, 1999. Foraminifera trong trầm tích đáy vùng biển ven bờ Phú Yên - Khánh Hòa và đặc điểm sinh thái của chúng. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 271-284.

Lăng Văn Kẻn, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Huy Yết, 1999. Quần xã sinh vật đáy rạn san hô biển Việt Nam. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, tập 5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr.  224-238.

Nguyễn Chu Hồi, 1999. Quản lý đất ngập nước vùng triều. Môi trường biển Việt Nam. MOSTE/SIDA xuất bản, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 1999. Sinh thái vùng bờ và vấn đề quản lý tổng hợp ở Việt Nam. Môi trường biển Việt Nam. MOSTE/SIDA xuất bản, Hà Nội.

Đinh Văn Huy, 1999. Đặc trưng hình thái - động lực và định hướng phát triển bền vững vùng ven bờ Hải Phòng - Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 6, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 98-105.

Trần Đình Lân, 1999. Nội dung cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá nhanh môi trường đới bờ biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 6, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 117-126

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1999. Thành phần loài và đặc điểm sinh thái Trùng lỗ (Foraminifera) ở vùng biển cửa sông Hồng - sông Thái Bình. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 6, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 251-263.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net