Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 60

Đinh Văn Huy, Nguyễn Chu Hội, Trần Đức Thạnh và Nguyễn Đức Cự, 1999. Một số hoạt động khai thác tài nguyên ven bờ cửa sông Bạch Đằng và sự bồi lấp luồng tàu Cảng Hải Phòng. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 716-724.

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Thảo, 1999. Ứng dụng tài liệu viễn thám thành lập bản đồ habitat khu vực đảo Bạch Long Vỹ. Tuyển tập báo cáo Hội thảo ứng dụng viễn thám trong quản lý môi trường Việt Nam, Hà Nội, 10/1999: tr. 112-116.

Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Văn Tiến và nnk., 1999.  Tiềm năng bảo tồn của vùng biển Côn Đảo. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 1140-1146.

Tran Duc Thanh, 1999. Change in environment and ecosystems relative to the land – sea interaction in the Vietnam coastal zone. Report presented at EALOICZ Workshop, Quingdao, China,12 - 14 October, 1999.

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, 1999. Kết quả bước đầu sử dụng ảnh vệ tinh nghiên cứu phân bố cỏ biển, rong biển và san hô ở Miền Trung Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 1075-1080.

Nguyễn Nhật Thi, 1999. Thành phần loài và phân bố cá rạn san hô ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 1106-1101.

Do Cong Thung et al., 1999. Zoobenthos as the Bio- Indicators of Water Quality in Ha Long Bay, Vietnam. In Proceedings: Asean Marine Environmental and Intergrated Management: pp. 272-288.

Do Cong Thung et al., 1999. Động vật đáy khu vực Vịnh Hạ Long - Cát Bà. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 1055-1061.

Nguyễn Văn Tiến, 1999. Nguồn lợi cỏ biển tỉnh Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 960-966.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, Nguyễn Minh Huyền, 1999. Rong biển carrageenophytes phía Bắc Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 980-987

Đàm Đức Tiến, 1999. Thành phần loài và phân bố của rong Lục  (Chlorophyta) tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 988-993.

Đàm Đức Tiến, 1999. Thành phần loài và phân bố của rong biển đảo Thuyền Chài. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 993-999.

2000

Tran Duc Thanh, Nguyên Chu Hoi, Do Nam, N. Mien, Nguyen Huu Cu, Nguyen Van Tien, Tran Dinh Lan, 2000. Wetland exploitation and utilization in Tam Giang – Cau Hai coastal lagoon: Importance and current status. In: Proc. Sci. Workshop on management and sustainable use of natural resources and environment in coastal wetlands. MERD\CRES\ ACMANG, Hanoi, 1-3 Nov. 1999: pp. 54-60.

Tran Duc Thanh, Tony Waltham, 2000. The Outstanding value of the geology of Halong Bay. Proceedings of Workshop on five years of the Halong Bay, World Heritage, Halong City, 30 April, 2000:  pp. 41-47.

Tran Duc Thanh, Dinh Van Huy, 2001. Land - sea intraction and environment change in the Vietnam coastal zone. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Lần Thứ hai. Chuyên ngành Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 23 - 25/11/2001: tr. 100-106.

Nguyễn Nhật Thi,  2000, Thành phần loài và giá trị kinh tế của họ cá song Seranidae biển Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị sinh học Quốc gia Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học, NXB  Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 452-455.

Đỗ Công Thung, 2000. Động vật đáy trong thảm cỏ biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Báo cáo khoa học hội nghị sinh học Quốc Gia: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học, NXB  Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 464-468.

Nguyễn Văn Tiến, Đàm Đức Tiến, 2000. Bước đầu nghiên cứu cỏ biển ở quần đảo Trường Sa. Kỉ yếu Hội nghị Sinh học Quốc gia: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Sinh học, Hà Nội, 7-8/10/2000: tr. 293-296.

Pham Dinh Trong, Do Cong Thung, Lang Van Ken, 2000. Species composition, abundance and biomass distribution of zoobenthos in Vietnamese waters, 2000. Proceeding of the SEAFDEC 4th technical seminar on marine fishery resources survey in the South China sea. Area IV: Vietnamese waters, Haiphong, September 2000: 43ps.

2001

Phạm Đình Trọng, 2001. Một số đặc điểm sinh thái, tập tính và vai trò bảo vệ môi trường của loài cà kheo Ocypode ceratophthalmus (Pallas), (Ocypodidae, Brachyura) trên các bãi tắm biển của nước ta. Hội thảo Sinh thái học toàn quốc "Tăng cường giáo dục, đào tạo và giảng dạy Sinh thái học ở Việt nam”, Hà Nội, 26/10/2001: pp. 86-91. 

2002

Nguyen Chu Hoi, 2002. Needs of Integrated Coastal Management in Viet Nam. In proceedings 0f kick-off workshop on Building capacity for ICM in Quang Ninh province, Viet Nam. IUCN/MoFi/NOAA, Ha Noi (in Vietnamese & English).

Đinh Văn Huy, Bùi Văn Vượng, 2002. Bước đầu phân vùng bờ biển Việt Nam theo các dấu hiệu hình thái - động lực. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội thảo kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Phân Viện Hải dương học tại Hải Phòng, Hải Phòng, 12/2004: tr. 30-39.

Trần Đình Lân, 2002. Giới thiệu các công cụ kỹ thuật hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, 14 – 17/10/2002, Hà Nội - Hạ Long: tr. 72-79.

Phạm Văn Lượng, 2002. Sự ô nhiễm nước. Quản lý môi trường cảng ở Việt Nam, Khoa Sinh thái nhân văn Đại học Tự do Bỉ, Bộ cộng đồng Flemish và Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, 2002: tr.138-145.

Tran Duc Thanh, Do Nam, 2002. Valuation of Tam Giang - Cau Hai lagoon ecosystem and the need for its conservation. Proceedings of Ecotone X: Ecosystem valuation for assessing funtions of coastal ecosystems in Southeast Asia,  Hanoi: pp.118-127.

2003

Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Huy Yết, Nguyễn Đăng Ngải, Chu Thế Cường, 2003. San hô ở khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Kỷ yếu Hội thảo Đa dạng sinh học Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, 23-24 tháng 12 năm 2003, Hà Nội - Hạ Long: tr. 26-42;

Bản tiếng Anh. Corals in Halong Bay World Heritage sites. Halong Bay World Heritage Site, Biodiversity Workshop, Proceedings, Hạ Long, Việt Nam, 23 - 24/12/2003. pp. 135-151.

Trần Đình Lân, Lăng Văn Kẻn, 2003. Xây dựng bản đồ sinh cư biển ở khu Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long. Kỷ yếu Hội thảo Đa dạng sinh học Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, 23-24 tháng 12 năm 2003, Hà Nội - Hạ Long: tr. 94-101.

Nguyễn Nhật Thi, 2003. Ý nghĩa khoa học và giá trị kinh tế của Hệ sinh thái rạn san hô và quần xã sinh vật trên rạn vùng biển ven bờ Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ II, Những vấn đề  nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội: tr. 750-752.

Đỗ Công Thung, 2003. Kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế biển của Phân viện Hải dương học, Trung tâm Khoa học Tự  nhiên và Công nghệ Quốc Gia. Kỷ yếu hội nghị tổng kết điểm  5 năm thực hiện chỉ thị 20 - CT/TW của Bộ chính trị (khoá VIII): tr. 94-101.

Do Cong Thung et al., 2003. Benthic Invertebrates in Halong Bay. Kỷ yếu hội thảo đa dạng sinh học khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Pp. 166-171.

Đỗ Công Thung, 2003. Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật đáy các đảo Đông Bắc Việt Nam, đề xuất định hướng sử dụng lâu bền. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống . Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ hai, 2003: tr.252-255.

Nguyễn Văn Tiến, 2003. Dẫn liệu về rong cạo Gigartinales ở một số đảo xa bờ Việt Nam. Kỉ yếu Hội nghị Sinh học Quốc gia: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Sinh học, Huế, 25-26/7/2003: tr. 268-271.

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, Lê Thị Thanh, 2003. Dẫn liệu bước đầu về nguồn dược liệu từ sinh vật biển Việt Nam. Kỉ yếu Hội nghị Dược liệu toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội 11-12/3/2003: tr. 95-99.

2004

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net