Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 96

1. Lê Quang Sáng, Dương Duy Hoạt, Nguyễn Bình Khánh

Triển vọng khai thác năng lượng gió trên biển Việt Nam

An asessment for exploiting wind energy resource at Vietnam sea

2. Nguyễn Đức Thắng, Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Nguyễn Như Trung, Văn Đức

Nam

Tiềm năng khí hydrate trên Biển Đông - nguồn năng lượng trong tương lai

Gas hydrate potential of East Sea – the future ennergy resource

3. Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Việt Liễn, Tạ Văn Đa, Dương Công Điển

Bản đồ tiềm năng năng lượng gió và sóng vùng biển Việt Nam và lân cận

Maps of wind and wave potential energy in Vietnam and adjacent sea areas

4. Nguyễn Hải Bắc, Phạm Văn Duy, Lương Ngọc Giáp

Công nghệ sản xuất nước ngọt kết hợp cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho hải

đảo Việt Nam

Fresh water production technology combining with generation of power from solar

energy in Vietnam island areas

5. Nguyễn Thạc Cường

Tiềm năng địa nhiệt dải ven biển Việt Nam

Potential of geothermal energy Vietnam

6. Trịnh Quang Dũng

Đèn ĐMT xách tay bằng ánh sáng led công cụ chiếu sáng hiệu quả vùng biển đảo

Pv-solar lighting by led – the efficiency lighting in ocean and islands

7. Nguyễn Bình Khánh, Dương Hồng Cường

Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý năng lượng điện thủy triều vùng Biển Đông

Bắc Việt Nam

A selection of appropriate technologies for exploiting tidal power source in the

northeast coastal zone of Vietnam

8. Vũ Minh Pháp; Dương Duy Hoạt; Nguyễn Hải Bắc

Công nghệ cấp điện bền vững cho khu vực hải đảo Việt Nam

A suitable technology to supply sustainable power for island area in Vietnam

9. Mai Hồng Quân, Vũ Đan Chỉnh

Lựa chọn giải pháp kết cấu đỡ turbine phát điện sức gió xây dựng ở ven biển Việt

Nam

A selection of offshore wind energy generated turbin support structure in coastal

zone of Vietnam

10. Dư Văn Toán, Phùng Đăng Hiếu

Chiến lược phát triển năng lượng biển thế giới và đề xuất định hướng cho Việt Nam

World strategy for ocean energy development and proposals for future energy

sustainable developmen in Vietnam

11. Nguyễn Bá Hiểu, Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Đức Thắng, Trần Anh Tuấn

Một số thành tựu khoa học công nghệ và những vấn đề cần nghiên cứu tiếp trong

xây dng công trình DKI trên thềm lục địa Việt Nam

Some achievements of science and technology and issues to be studied in future in

design and construction of DKI structures in the shelf of Vietnam

12. Nguyễn Ngọc Huệ, Trịnh Thế Cường

Một số thành tựu trong vận tải biển của Việt Nam

Some achievements in Vietnam marine transportation

13. Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Thái Chung, Phạm Tiến Đạt

Nghiên cứu tương tác giữa kết cấu và nền san hô dưới tác dụng của tải trọng động

An research of the interraction between structures and coral foundation under the

moving load

14. Phạm Khắc Hùng, Đinh Quang Cường, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Hiền Hậu,

Mai Hồng Quân, Dương Thanh Quỳnh,Vũ Đan Chỉnh

Cơ sở lựa chọn giải pháp kết cấu công trình cho các loại giàn khai thác dầu khí ở

vùng nước sâu trong điều kiện biển Việt Nam

The basis of structural solution selection for various types of oil and gas production

offshore platforms in deepwater areas of Vietnam sea

15. Lương Phương Hậu

Một số vấn đề khoa học - công nghệ về công trình bảo vệ bờ biển và chỉnh trị cửa

sông ở Việt Nam

Some scientific and technological issues in coastal protection and estuarine

regulation works in Vietnam

16. Nguyễn Đông Anh, Lã Đức Việt, Nguyễn Bá Nghị

Các nghiên cứu về thiết bị tiêu tán năng lượng giảm dao động cho công trình biển

Some research results on energy dissipation devises for vibration reduction of marine

structures

17. Vũ Thanh Ca, Lê Đức Dũng, Vũ Thị Thuỳ

Tính toán trường động lực và vận chuyển bùn cát phục vụ thiết kế kè bảo vệ bờ

biển xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Computation of hydrodynamic and sedimentary parameters for design the shore line

protection jetty in Tan Thuan commune, Ham Thuan Nam, Binh Thuan province

18. Dinh Quang Cuong

Một số sự cố thường xẩy ra trong thiết kế công trình ngoài khơi, nguyên nhân và đề

xuất giải pháp

Some common problems in offshore engineering construction analyze the cause and

suggest the solution

19. Dinh Quang Cuong; Ngo Tuan Dung

Phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán vận chuyển, đánh chìm khối chân đế

công trình biển từ sà lan

Finite element modeling and jacket lauch analysis using a barge

20. Đinh Quang Cường

Một vài suy nghĩ về vấn đề lựa chọn phương án hợp lý cho công trình biển thép

móng cọc trên nền san hô

Some thinking about selection of appropriate of offshore - steel jacket plaform on the coral

basis

21. Nguyễn Thị Bạch Dương

Nghiên cứu và ứng dụng tính toán bến cầu tàu theo phương pháp thiết kế kháng

chấn dựa trên năng lực

A seismic performance-base design method for port structures

22. Phạm Hiền Hậu

Ảnh hưởng thống kê của các thông số môi trường biển đến tổn thất mỏi của hệ

thống neo giữ công trình biển nổi trong điều kiện mỏ Bạch Hổ

Statistic effect of marine envinronmental parameter to the fatigue damage of

mooring system of the floating offshore structures in White Tiger field condition

23. Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Công Điển, Nguyễn Vũ Thắng

Tính toán các tham số sóng trong bão phục vụ xây dựng công trình biển ven bờ

Computation of storm wave parameters for coastal construction designed

24. Phạm Khắc Hùng, Phạm Hiền Hậu

Phương pháp luận đánh giá an toàn cho các công trình biển dựa trên các điều kiện

bền và mỏi mở rộng

Methodology of assessing the safety of offshore structures based on the expanded

strenght and fatigue conditions

25. Dinh Van Manh, Le Nhu Nga, Nguyen Thanh Co

Xác định các tham số mực nước dọc bờ biển Việt Nam phục vụ thiết kế đê và công

trình biển

Determining characters of seawater level along Viet Nam coast for sea dyke and

structure design

26. Đào Như Mai, Nguyễn Việt Khoa, Trần Thanh Hải Và Nguyễn Văn Quang

Phân tích mỏi trên quan điểm độ tin cy sử dụng mô phỏng sóng ngẫu nhiên tuyến

tính

Fatigue analysis under linear random waves loading

27. Mai Hồng Quân, Vũ Đan Chỉnh, Bùi Thế Anh

Đánh giá an toàn về bền của kết cấu công trình biển cố định bằng thép chịu tải trọng

sóng ngẫu nhiên ở vùng nước sâu, áp dụng vào điều kiện biển Việt Nam

Assessing the strength safety of fix offshore steel platform subjected to random wave

loads in deep water sea of Vietnam

28. Trần Thanh Tùng

Nghiên cứu ổn định vị trí của cửa biển dạng lý tưởng bằng mô hình động lực hình

thái DELFT - 3D

A research on the location stability of schematized inlets by the morphodynamic

model DELFT - 3D

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net